Pályázatok

Az Uzoni Polgármesteri Hivatal 2013. évi pályázati kiírásának eredményei

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Uzon Község Tanácsa pályázatot hirdet a községben működő civil szervezetek, egyházak, művelődési és oktatási intézmények számára a 2013. évben zajló programokra a következő témakörökben: művelődés, ifjúság, tudomány és szabadidő, valamint az egyházközségek támogatására és folyamatos tevékenységű civil szervezetek éves programjának résztámogatására.
I. Művelődési, ifjúsági, tudományos, szabadidős programok, illetve rendezvények résztámogatása.
II. Folyamatos tevékenységű, intézményes keretben működő civil szervezetek éves programjának résztámogatása.
III. Sport programok és rendezvények résztámogatása
IV. Egyházközségek támogatása:
a) egyházi épületek építése és javítása
b) a kulturális örökség részét képező javak karbantartása és javítása
c) egyházak által szervezett szociális programok.
V. Települést, térséget bemutató kiadvány támogatása

***
A művelődési, ifjúsági, tudományos és szabadidős tevékenységekre benyújtott pályázatok elkészítésénél a 2001/245-ös törvény által jóváhagyott és a 2008/2-es kormányhatározattal módosított és kiegészített 1998/51-es számú kormányrendeletet és a 2006/350-es számú ifjúsági törvény előírásait kell figyelembe venni.
A sport-programokra, rendezvényekre benyújtott pályázatok elkészítésénél az Országos Sportügynökség 2006/130-as számú rendeletének és a 2007/1447-es kormányhatározat előírásait kell figyelembe venni.
Az egyházközségek költségeihez való hozzájárulás a 2002/125-ös törvény által jóváhagyott 2001/82-es számú kormányrendelet, valamint a 2002/1470-es számú kormányhatározat előírásainak alapján történik.
A részvételi dokumentációk elkészítésénél és a pályáztatás lebonyolításánál a közérdekű nonprofit tevékenységek közpénzekből való visszanemtérítendő támogatására vonatkozó 2005/350-es törvény előírásait is figyelembe kell venni.
A pályázatok leadási határideje: 2013. április 15 , a postabélyegző dátuma, vagy személyesen 13 óráig a Polgármesteri Hivatalnál.
A határidőn túl beérkezett és a hiányos pályázatokat (hiányosan kitöltött űrlap, hiányzó mellékletek) érvénytelennek tekintjük.

A pályázati űrlap letölthető az alábbi linkről : Pályázati űrlap

Elszámolási űrlap