Kúriák – udvarházak

UZONUzon belterülete több mint egy tucat építészettörténeti értéket – többnyire kúriákat és udvarházakat – kínál megtekintésre, melyekhez történelmi emlékek sora, személyiségek élete és munkássága kapcsolódik. 


 

PÜNKÖSTI KÚRIA

(épült XVII. sz. körül)

Műemlék a Pünkösti kúria is. Magas kettős teteje a manzárdtető népi változatát képviseli. 2013-ig a községi könyvtárnak adott helyett, majd 2019-ben renoválás allatt áll. A Pünkösti kúria (műemlékazonosító szám: CV-II-m-B-13245) uniós pályázati forrásból történő renoválási munkálatai során előkerült egy faragott, feliratos fagerenda, amely arról tudósít, hogy a házat Pünkösti György és felesége, nagybaconi Baló Klára 1729-ban újíttatta fel.
A gerenda latin nyelvű felirata: PÜNKÖSTI GYÖRGY SYMBOL[UM] DEUS PROVIDEBIT BALO KLARA AN[N]O 1729 DIEB[US] JUN[II] RENO.
Az uzoni Pünkösti család udvarháza ennek értelmében már a 17. században állott, a műemlékjegyzékben megjelölt 1810 körüli építkezés egy későbbi javítási/bővítési munkálatot jelöl.
(Tudtuk meg Csáki Árpád történész, műemlékvédelmi szaktanácsos úrtól.)

PÜNKÖSTI GYÖRGY SYMBOL[UM] DEUS PROVIDEBIT jelentése: “Pünkösti György jelmondata: Isten majd gondoskodik.” “Deus Providebit” Bibliai ige (Mózes első könyve a teremtésről, 22:8) melyet Miksa Magyar király is jelszavaként használt.

 

 PÁLJÁNOS ADOLF-féle ház, volt huszárkaszárnya

(épült XVIII. sz. közepén)

A hagyományos népi építészetet községünk területén, több faépület kontyolt zsindelyborítású háza képviseli. Ilyen például az uzoni Páljános Adolf-féle ház. A XVIII. század közepén épült, egykoron huszárkaszárnyának otthont adó épület tornáca a barokkot is túlélő, késő reneszánsz hangulatát őrzi.

 

 

TEMESVÁRI KÚRIA

(épült XIX. század vége körül)

 

Az uzoni Temesvári kúria, műemléképület,  feltehetően a 19. század második felében épült. Az egykori kocsibehajtó oszlopainak hátoldalán a TJ monogram (minden bizonnyal Temesvári János nevének kezdőbetűi) és az 1924-es évszám olvasható.

Az épület fő- és kerti homlokzata egymástól teljesen eltérő stílust képvisel. A kapuzat díszéül szolgált női és a férfi mellszobor a két homlokzat kialakítását is jelképezi. Az egyszerűségre, szimmetriára törekvő, historizáló főhomlokzat, mely a férfi princípium jelképe, neoreneszánsz és klasszicizáló elemekkel épült, és egy romantikus udvarház képét mutatja. Középtengelyében pillérekre támaszkodó timpanonos portikuszt alakítottak ki, melynek orommezejében a család címere helyett a hit szimbólumai, a lángoló Krisztus-szív, a horgony és a kereszt látható, valószínűleg azért, mert 1911-ben a Temesvári család nemességet szerzett, de a királyi könyvek tanúsága szerint címerhasználati jogot nem kapott.

A szimmetrikus rendben elhelyezett ablakok körül későreneszánsz (manierista) jellegű, kváderköveket imitáló vakolatdíszítés van, a rizalitok sarkait armírozás tagolja. A kertre néző homlokzat a nőiesség jegyében és az empire ízlésvilág kellékeivel készült. Minden építészeti elemében, díszítő motívumában a hajlított, gömbölyded formák, a játékosság, könnyedség köszön vissza. A homlokzat meghatározó elemei a négyzetes pavilonok, amelyek a koronázópárkány fölött harang alakú bádogsisakkal fedett és kovácsoltvas ráccsal díszített, nyolcszögletű tornyokká alakulnak, melyeket füzérdíszek emelnek ki. A pavilonok ión fejezetes pilaszterpárjai között keskeny ablakokat, illetve vakablakokat alakítottak ki, az előbbiek timpanonnal, az utóbbiak pedig egyenes párkánnyal záródnak. A homlokzat pavilonok közötti, öttengelyes középszakaszát nagyméretű, félköríves ablakok határozzák meg, melyeket szintén ión fejezetes pilaszterek választanak el egymástól. A főtengelyben nyíló, félköríves ajtó fölötti falmezőt babérkoszorúk díszítik. A kerti homlokzat két szélén egy-egy kartus- és virágmotívumokkal díszített ablakot képeztek ki. A kerti homlokzat két szélén egy-egy ablak áll. A tagozatok közötti mezőket különböző ornamensek: koszorú, füzér, pajzsmotívum és szalagok díszítik, a sarkokat armírozás tagolja. Az oldalhomlokzatok a főhomlokzathoz hasonlóan klasszicizáló stílusjegyében vannak kialakítva. Egyszerű, timpanonos záródású ablakok, és hangsúlyos párkányok osztják a felületét. A külső tagolás a belső szerkezetet is érzékelteti. A kétmenetes épületet a rizalitok és a pavilonok helyiségei egészítik ki.

(forrás: http://www.kastelyerdelyben.ro/)