Organizare

Fără categorie

 

PRIMĂRIA COMUNEI OZUN

Funcția

Numele și prenumele

Fișa postului

PRIMAR BORDÁS ENIKŐ
VICEPRIMAR SZABÓ ANNA MÁRIA
SECRETAR BARTALIS FRUZSINA

CABINET PRIMAR

Funcția

Numele și prenumele

Fișa postului 

Consilier personal al primarului

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL

Funcția

Numele și prenumele

Fișa postului

Consilier relații cu publicul ZANFIR IBOLYA

BIROU FINANCIAR, CONTABIL, ACHIZIȚII PUBLICE, IMPOZITE ȘI TAXE 

Funcția

Numele și prenumele

Fișa postului

Șef birou financiar      contabil
Referent financiar contabil BORDÁS DALMA
Consilier achiziții publice KAKAS EMILIA
Referent impozite și taxe KÁNYÁDI LENKE
Consilier impozite și taxe ZOLYA ÁGNES
Referent impozite și taxe IVÁCSON DÓRA

COMPARTIMENT AGRICOL, CADASTRU ȘI URBANISM

Funcția

Numele și prenumele

Fișa postului

Consilier cadastru DANKÓ ÉVA
Referent agricol MURKULY ADÉL  
Consilier urbanism

SERVICIU ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Funcția

Numele și prenumele

Fișa postului

Referent SZABÓ ERIKA

COMPARTIMENT BIBLIOTECĂ ȘI ACTIVITĂȚI CULTURALE

Funcția

Numele și prenumele

Fișa postului

Referent NÉMETH TIMEA BARBARA

POLIȚIA LOCALĂ

Funcția

Numele și prenumele

Fișa postului

Polițist local ÖRDÖG LÁSZLÓ
Polițist local BÖLÖNI DÁVID
Polițist local KÁDÁR TIHAMÉR LÁSZLÓ 

 

 

Structura organizatorică aparatului specialitate al primarului comunei Ozun


Statul de funcții al primăriei comunei Ozun