Category Archives: Primăria Comunei Ozun

ANUNȚ: PUZ

Primăria Comunei Ozun anunţă publicul interesat că pentru

S.C. Selanite Imomb s.r.l. și S.C. Etinales Imob s.r.l. s-a elaborat documentația ,PLAN URBANISTIC ZONAL ,,ZONĂ REZIDENTIALA” propus a fi realizat în comuna Ozun, sat Bicfalau. Proiectul poate fi consultat la sediul Primăriei Ozun.
Comentariile, observațiile și propunerile referitoare la documentația elaborată pot fi transmise la sediul Primăriei comunei Ozun, nr.75, judeţul Covasna de luni până vineri, între orele : 8,00-14,00. până la data de 21.04.2023.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 24.04.2023 ora 14.00 la sediul Primăriei Ozun.

ANUNȚ: Ardere vegetație

Primăria Comunei Ozun avertizează cetățenii/fermierii de pe raza UAT Ozun că, arderea miriștilor, stufului și vegetației ierboase în scopul igienizării terenurilor, este strict interzisă.
Potrivit art. 94 alin. (1) lit. n) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația de a nu arde miriștile, turbăriile, litiera pădurii, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă.
Conform art. 96 alin. (3) pct. 16 din același act normativ, proprietarii și deținătorii de terenuri cu titlu sau fără titlu care înclacă prevederile legale, se sancționează cu amendă astfel:
– de la 7.500 lei la 15.000 lei, pentru persoane fizice;
– de la 50.000 lei la 100.000 lei, pentru persoane juridice.

Totodată, nerespectarea prevederilor sus menționate poate conduce la reducerea plăţilor sau excluderea de la plată a subvenției primite de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.).

ANUNȚ: PUZ

Primăria Comunei Ozun, anunţă publicul interesat că pentru SC STAND IMOBS SRL s-a elaborat documentația ,ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – ,,Zonă locuințe” propus a fi realizat în comuna Ozun, sat Lisnău, nr. 1/A. Proiectul poate fi consultat la sediul Primăriei Ozun.

Comentariile, observațiile și propunerile referitoare la documentația elaborată pot fi transmise la sediul Primăriei comunei Ozun, nr.75, judeţul Covasna de luni până vineri, între orele : 8,00-14,00. până la data de 09.03.2023.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 10.03.2023 ora 12.00 la sediul Primăriei Ozun.

ANUNȚ: Proiecte

Comuna Ozun anunţă concurs de finanțare a proiectelor pentru culte religioase, asociaţii şi fundaţii constituite conform legii cu sediul în comuna Ozun, pentru programele desfăşurate în anul 2023 în activităţi nonprofit de interes general, cultură, educaţie, sport, religie, precum și pentru organizarea manifestării Zilele Comunei Ozun, Zilele Recoltei. Beneficiarul trebuie să aibă o contribuție de 10% din valoarea totală a finanțării. Criteriul pentru organizarea manifestărilor este ca ONG-ul să aibă realizări semnificative în ultimii 2 ani pe plan cultural –educațional. Solicitanții trebuie să dovedească că au îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, a contribuției pentru asigurările sociale de stat precum și a impozitelor și taxelor locale.
Proiectele se depun până la data de 24.03.2023 orele 10.00. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Primăria Comunei Ozun, str. Gabor Aron, nr. 75., tel./fax: 0267/331002.
Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea VI-a, nr. 33/21.02.2023.

FORMULAR SOLICITARE SPRIJIN

ANUNȚ: Despăgubiri ANPM

Începând din acest an, Guvernul României a stabilit prin H.G. nr. 3/2023, o nouă modalitate de acordare a despăgubirilor, pentru pagubele provocate de animalele sălbatice, proprietarilor de animale sau de culturi agricole, respectiv, de gospodării.
Cei afectați trebuie să depună cererile de despăgubire la Primăria din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia a avut loc incidentul, iar deciziile de despăgubire și plata sumelor stabilite de comisia de constatare revin Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM).
Anexat:
1. Cererea pentru constatarea şi evaluarea pagubei, pentru stabilirea răspunderii civile şi acordarea despăgubirii;
2. FIŞA cu informaţii şi date referitoare la rănirea/uciderea animalului domestic, de către exemplare din specii de faună de interes cinegetic.
Persoana desemnată în cadrul Primăriei comunei Ozun este: d-na Murkuly Adél, referent agricol.

Fornumulare: ANEXA NR. 1  ; ANEXA NR. 2

Comunicat de presă: Comunicat_presa_despagubiri_2023 -ANPM

Hotărâre guvernamentală: HG-nr.-3-2023-despagubiri