ANUNȚ: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2021

Primăria comunei Ozun, în baza art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de hotărâre:
Proiect de Hotărâre privind taxe și impozite pe anul 2021
Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre se pot depune începând cu data de 08.12-17.12.2020, ora 12:00, la registratura Primăriei comunei Ozun sau pe adresa de e-mail primaria@ozun.ro.

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

COMUNA OZUN, titular al proiectului ”ÎNFIINȚAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE, BRANȘAMENTE ȘI ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE, COMUNA OZUN, JUDEȚUL COVASNA” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Covasna, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ÎNFIINȚAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE, BRANȘAMENTE ȘI ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE, COMUNA OZUN, JUDEȚUL COVASNA”propus a fi amplasat în propus a fi amplasat în comuna Ozun, satele Ozun, Sântionlunca, Bicfalău, Lisnău, Lunca Ozunului, jud. Covasna.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna din municipiul Sfântu Gheorghe, bd. Gen. Grigore Bălan nr. 10, județul Covasna, în zilele de luni-vineri, între orele: 08.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcv.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului

ANUNȚ IMPORTANT: Producătorilor agricoli si crescatorilor de animale – Ajutor M21

Atragem atenția producătorilor agricoli si crescatorilor de animale din Comuna Ozun că se poate depune cerere pentru ajutorul de criza Masura 21 până la data de 23 octombrie 2020 la Agenția de Plați si Interventie pentru agricultura(APIA)SF.Gheorghe. Se acorda sprijin temporar cu caracter exceptional aferente sectoarelor bovine, ovine/caprine, legume, fructe si cartofi.

Ref.agricol
Murkuly Adel

Anunț – 2020 august: Licitație publică – Teren extravilan

Comuna Ozun, prin Consiliul Local al Comunei Ozun, str. Gábor Áron nr. 75, comuna Ozun, satul Ozun, judetul Covasna, telefon/fax: 0267331002, e-mail: primaria@ozun.ro, cod fiscal 4201910, organizeaza licitatie publica pentru: teren extravilan în suprafata de 752 mp., înscris în CF. nr. 30251 Ozun, situat administrativ în comuna Ozun, satul Bicfalau fn., judetul Covasna, domeniul public al comunei Ozun.
Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul institutiei, în valoare de 10 lei/exemplar care va fi achitat în numerar la casieria Primariei Comunei Ozun.
Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 21.08.2020, ora 16:00.
Data-limita de depunere a ofertelor: 28.08.2020, ora 14:00.
Deschiderea ofertelor: 31.08.2020, ora 11:00, la sediul Primariei Comunei Ozun.
Ofertele se depun la: Primaria Comunei Ozun, comuna Ozun, satul Ozun , str. Gábor Áron nr. 75, judetul Covasna, într-un exemplar.
Pentru solutionarea litigiilor instanta competenta va fi Tribunalul Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kriza János nr. 2, judetul Covasna, telefon: 0267-311606, e-mail: tr.covasna@just.ro.

Apel de proiect: SPORT 2020

Comuna Ozun anunţă concurs de finanțare a proiectelor pentru asociaţii sportive constituite conform legii cu sediul în comuna Ozun, pentru programele desfăşurate în anul 2020. Beneficiarul trebuie să aibă o contribuție de 10% din valoarea totală a finanțării.

Proiectele se depun până la data de 30.07.2020, orele 10.00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Primăria Comunei Ozun , str. Gabor Aron, nr. 75., tel./fax: 0267/331002.