All posts by admin

ANUNȚ: Proiecte 2024

Comuna Ozun anunţă concurs de finanțare a proiectelor pentru culte religioase, asociaţii şi fundaţii constituite conform legii cu sediul în comuna Ozun, pentru programele desfăşurate în anul 2024 în activităţi nonprofit de interes general, cultură, educaţie, sport, religie, precum și pentru organizarea manifestării Zilele Comunei Ozun. Beneficiarul trebuie să aibă o contribuție de 10% din valoarea totală a finanțării. Criteriul pentru organizarea manifestărilor este ca ONG-ul să aibă realizări semnificative în ultimii 2 ani pe plan cultural –educațional. Solicitanții trebuie să dovedească că au îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, a contribuției pentru asigurările sociale de stat precum și a impozitelor și taxelor locale.
Proiectele se depun până la data de 12.04.2024 orele 10.00. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Primăria Comunei Ozun, str. Gabor Aron, nr. 75., tel./fax: 0267/331002.
Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea VI-a, nr. 34/21.02.2024.

FORMULAR SOLICITARE SPRIJIN – doc

FORMULAR SOLICITARE SPRIJIN – pdf

ANUNȚ: PUZ „Zona Activitatii Productive” – Elaborare

Primăria Comunei Ozun anunţă publicul interesat că pentru S.C. ROOFART S.R.L.  s-a elaborat documentația ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – „ZONA ACTIVITATI PRODUCTIVE” propus a fi realizat în comuna Ozun, sat Santionlunca, str. Principala nr. 111A.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Ozun, nr.75, judeţ Covasna de luni până vineri, între orele : 8,00-14,00.
Comentariile, observațiile și propunerile referitoare la documentația elaborată pot fi transmise la sediul Primăriei comunei Ozun, nr.75, judeţul Covasna de luni până vineri, între orele: 8,00-14,00. până la data de 11.03.2024
Dezbaterea publică va avea loc în data de 12.03.2024 ora 14.00 la sediul Primăriei Ozun.