All posts by admin

ANUNȚ 2022.05.10 – PUZ

ANUNŢ PUBLIC

Primăria Comunei Ozun anunţă publicul interesat asupra inițierii de către SC STAND IMOBS SRL a documentației: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – ,,ZONĂ LOCUINȚE” în comuna Ozun, sat Lisnău nr. 1/A

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Ozun, nr.75, judeţ Covasna de luni până vineri, între orele : 8,00-14,00.

Comentariile, observațiile și propunerile referitoare la documentație pot fi trimise până la data de 31.05.2022., prin
– scrisori depuse la registratura Primăriei între orele 8-14 in zilele de lucru;
– transmiteri poştale pe adresa Primăriei, loc. Ozun, str. Gabor Aron nr. 75, cod poştal 527130, judeţul Covasna.”

ANUNȚ: 2022.03.29

Comuna Ozun, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aduce la cunoştinţă publică, iniţiativa Primarului Comunei Ozun, doamna Bordás Enikő, privind elaborarea:

Proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu- Gheorghe cu comuna Reci, comuna Ozun, comuna Chichiș, comuna Ilieni, comuna Arcuș, comuna Valea Crișului, comuna Ghidfalău, comuna Micfalău, comuna Bodoc, comuna Malnaș, comuna Bixad și comuna Moacșa, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ SEPSI”.

Textul complet al proiectului de hotărâre, al anexelor, precum şi al referatului de aprobare vor fi afişate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Comunei Ozun din data de 30.03.2022.
Cei interesaţi pot trimite/depune, în scris, până la data de 11.04.2022, orele 14, propuneri, sugestii, opinii la adresa/sediul Primăriei Comunei Ozun, nr. 75, cod poştal 527130, Comuna Ozun, satul Ozun, str. Gábor Áron, judeţul Covasna.

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Atragem atenția locuitorilor din Comuna Ozun că, începând cu data de 14 martie 2022, până la data de 15 mai 2022, se desfășoară atorecenzarea asistată în cadrul recensământului pe platforma online.

Autorecenzarea se poate face zilnic între orele 8:00 și 18:00 respectiv sâmbătă între orele 9:00 și 13:00, la sediul Primăriei Comunei Ozun în spațiul special amenajat pe dispozitivul din dotare, cu sprijinul unui recenzor.
Este important să aveți asupra dumneavoastră CNP – ul tuturor persoanelor din familia Dvs.

Puteți obține informații la numerele de telefon: 0757978438, 0720530693