Clarificarea situaţiilor cadastrale şi juridice a terenurilor

Primăria Comunei Ozun atrage atenţia persoanelor fizice şi juridice deţinătoare de terenuri agricole în extravilanul localităţii Ozun, să se prezinte în perioada 25 iunie – 25 iulie 2014 ( de luni până joi între orele 8,30 -16,00) la sediul Primăriei Ozun în vederea clarificării situaţiei cadastrale şi juridice a terenurilor folosite.