Monthly Archives: iulie 2015

Anunț Finanțare Proiecte 2015

A N U N Ț

Comuna Ozun, în baza Hotărârii Consiliului Local Ozun nr. 45/2015, anunță finanțarea nerambursabilă din fondurile publice ale Comunei Ozun a unor proiecte, programe, acțiuni și activități spoprtive și religioase de interes local în anul 2015, în valoare totală de 17.000 Ron.
Mai multe informații găsiți AICI și la sediul primăriei comunei Ozun.

Formular de cerere de finanțare
Formular de decontare

Termen de depunere a cererilor la registratura primăriei comunei Ozun, este până în data de 16 iulie 2015, orele 16:00