Category Archives: știri

ANUNŢ PUBLIC 2021.02.15 Elaborare PUZ: ZONĂ CONSTRUCȚII DE CULT

Primăria Comunei Ozun anunţă publicul interesat asupra elaborării documentației, ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – ,, ZONĂ CONSTRUCȚII DE CULT ” Comuna Ozun, sat Lisnău Fn , judeţul Covasna

Comentariile, observațiile și propunerile referitoare la documentația elaborată pot fi transmise la sediul Primăriei comunei Ozun, nr.75, judeţul Covasna de luni până vineri, între orele : 8,00-14,00. până la data de 01.03.2021.
Dezbaterea publică va avea loc în data de 03.03.2021 ora 14.00 la sediul Primăriei Ozun.

ANUNŢ PUBLIC 2021.01.26 Elaborare PUZ: ZONĂ CONSTRUCȚII DE CULT

Primăria Comunei Ozun anunţă publicul interesat asupra inițierii documentației, ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – ,, ZONĂ CONSTRUCȚII DE CULT ” Comuna Ozun, sat Lisnău Fn , judeţul Covasna

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Ozun, nr.75, judeţ Covasna de luni până vineri, între orele : 8,00-14,00. Comentariile, observațiile și propunerile referitoare la documentație pot fi trimise până la data de 08.02.2021, prin:
– scrisori depuse la registratura Primăriei între orele 8-14 in zilele de lucru;
– transmiteri poştale pe adresa Primăriei, loc. Ozun, str. Gabor Aron nr. 75, cod poştal 527130, judeţul Covasna.

ANUNȚ: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2021

Primăria comunei Ozun, în baza art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de hotărâre:
Proiect de Hotărâre privind taxe și impozite pe anul 2021
Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre se pot depune începând cu data de 08.12-17.12.2020, ora 12:00, la registratura Primăriei comunei Ozun sau pe adresa de e-mail primaria@ozun.ro.

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

COMUNA OZUN, titular al proiectului ”ÎNFIINȚAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE, BRANȘAMENTE ȘI ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE, COMUNA OZUN, JUDEȚUL COVASNA” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Covasna, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ÎNFIINȚAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE, BRANȘAMENTE ȘI ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE, COMUNA OZUN, JUDEȚUL COVASNA”propus a fi amplasat în propus a fi amplasat în comuna Ozun, satele Ozun, Sântionlunca, Bicfalău, Lisnău, Lunca Ozunului, jud. Covasna.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna din municipiul Sfântu Gheorghe, bd. Gen. Grigore Bălan nr. 10, județul Covasna, în zilele de luni-vineri, între orele: 08.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcv.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului

ANUNȚ IMPORTANT: Producătorilor agricoli si crescatorilor de animale – Ajutor M21

Atragem atenția producătorilor agricoli si crescatorilor de animale din Comuna Ozun că se poate depune cerere pentru ajutorul de criza Masura 21 până la data de 23 octombrie 2020 la Agenția de Plați si Interventie pentru agricultura(APIA)SF.Gheorghe. Se acorda sprijin temporar cu caracter exceptional aferente sectoarelor bovine, ovine/caprine, legume, fructe si cartofi.

Ref.agricol
Murkuly Adel