Septembrie 2007

CRONICA DE OZUN

JUDEŢUL COVASNA – COMUNA OZUN

publicaţie trimestrială gratuită

anul II. www.ozun.ro septembrie 2007
Chiar şi cu întârziere CRONICA DE OZUN ziarul deja cunoscut de locuitorii comunei a apărut iarăşi pentru a vă prezenta ultimele evenimente petrecute în viaţa de zi cu zi a comunei, cât şi proiectele viitoare pe care dorim să le realizăm.

În cursul verii (iulie-septembrie 2007) din forţe proprii am reuşit să realizăm mai multe obiective. Dorim să menţionă faptul că angajaţii primăriei au contribuit la realizarea acestora, astfel am reuşit să economisim zeci de milioane lei vechi.

Realizări şi eşecuri în satele aparţinătoare comunei:

 1. OZUN

 1. Din păcate licitaţia organizată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică pentru obiectivul Sistem de canalizare în comuna Ozun, sat Ozun, jud. Covasna pentru data de 31 iulie 2007 nu a fost cu succes, cei doi ofertanţi au fost respinşi pe motivul că prin oferta lor au depăşit pragurile valorice estimate pentru acea lucrare.

Conform prevederilor legale a doua licitaţie s-a ţinut pe data 31 august 2007 fiind câştigată de o firmă din Ungaria. Aşa cum se prevede în contract lucrările vor începe în cursul lunii octombrie (durata de realizare a lucrării este de 10 luni prelungit cu perioadele reci de iarnă).

 1. Am amenajat un parc de agrement pe un teren de 2 ha pentru a cărei modernizare am depus la Ministerul Mediului un proiect pentru finanţare cu o valoare de 14 miliarde ROL. Dacă câştigăm finanţarea din partea ministerului vom putea să ne mândrim cu un parc conform standardelor UE.

 2. Am reabilitat clădirea fostului sediu Termocom

 3. Am prevăzut cu gard spaţiul de colectare a gunoiului din cartierul cu blocuri.

 4. Împreună cu angajaţii şcolii din localitate am înconjurat cu gard clădirea şcolii.

 5. Am înconjurat cu gard sala de sport şi dispensarul uman.

 6. Am realizat şi amenajat un teren pentru organizarea târgurilor de animale.

 7. Împreună cu pompierii voluntari am renovat clădirea PSI.

 8. Mobilierul conacului Pünkösti a fost suplimentat cu 50 de scaune tapiţate din lemn masiv.

 9. Am depus eforturi în reabilitarea drumurilor din comună precum şi a iluminatului public

 10. Am încercat să menţinem curăţenia comunei prin amplasarea de coşuri de gunoi în toate satele componente.

 11. Am întocmit studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru reabilitarea căminului cultural din Ozun

 12. Am reabilitat gardul de beton al terenului de sport, „Victoria 1. SÂNTIOLUNCA

 1. Am încercat să realizăm străzi laterale, drumuri de ţară pentru căruţe şi tractoare.

 2. Am montat curent trifazic la terenul de sport pentru a uşura organizarea unor spectacole în aer liber

 3. Împreună cu pompierii voluntari am renovat clădirea PSI, atât în interior cât şi în exterior, am făcut gard înconjurul clădirii.

 4. Am amenajat un mini teren de fotbal

 5. Am comandat studiul de fezabilitate pentru sistemul de apă şi canalizare a localităţii

 6. Eşecuri: încă nu am putut realiza trotuarul.

 1. LISNĂU

 1. Reabilitarea zidului cetăţii bisericii reformate.

 2. Amenajarea unui parc modern pentru copiii din localitate.

 3. Împreună cu pompierii voluntari am renovat clădirea PSI.

 4. Am încercat să menţinem străzile în condiţii bune, am reabilitat porţiunea de drum ce leagă Ozunul de Lisnău, am încercat să menţinem funcţionarea iluminatului public în condiţii normale.

 5. Am achiziţionat 50 de scaune tapiţate din lemn masiv pentru Căminul cultural.

 6. Am comandat studiul de fezabilitate pentru sistemul de apă şi canalizare a localităţii

 7. Eşecuri: nu am putut finaliza lucrările la fostul sediu al Primăriei.

 1. BICFALĂU

 1. Am iluminat biserica reformată din localitate.

 2. Am încercat să menţinem şi unde era cazul să reabilităm străzile şi iluminatul public.

 3. Am renovat clădirea PSI.

 4. Am amplasat indicatoare de străzi rustice.

 5. Am comandat studiul de fezabilitate pentru sistemul de apă şi canalizare a localităţii

 6. Am realizat proiectul tehnic pentru căminul cultural.

Observaţii: investiţii importante se vor realiza în cursul lunii octombrie.

 1. LUNCA-OZUN

 1. Am reabilitat un tronson de 1 km din incinta satului.

 2. În curtea şcolii am amplasat un parc pentru copii.

 1. MĂGHERUŞ

 1. Reabilitarea drumului prin împietrire pe un tronson de 9 km.

 2. Am amenajat un parc pentru copii.

 3. Am schimbat şi am amplasat un nou gard în jurul şcolii.

 1. LISNĂU-VALE

Din păcate în cursul verii din motive financiare nu am putut realiza prea multe, dar în cursul lunii octombrie vom încerca a duce la bun sfârşit dorinţele noastre.

La aceste realizări am participat toţi. Începând cu cetăţeanul simplu , plin cu experienţă şi idei constructive, continuând cu consilierii, cu neobositul viceprimar şi funcţionari din cadrul Primăriei şi terminând cu muncitorii simplii şi oneşti din cadrul Primăriei.

Mulţumiri şi recunoştinţă pentru tot ce am realizat împreună.

Lect.univ. dr. Ráduly István,

primarul comunei Ozun
~ ANUNŢ ~


Aducem la cunoştinţa producătorilor că pentru însămânţările de toamnă se pot obţine subvenţii până la data de 15.OCTOMBRIE.2007.

Condiţii:

– folosirea sămânţei certificate

– însămânţările să fie asigurate

– să nu aibă restanţe la consiliul local

Acte necesare:

– copie Carte de identitate

– acte care să ateste dreptul de proprietate al terenului

– la terenurile luate în chirie să fie achitate chiriile la zi.


Actele pentru subvenţie se pot procura de la PRIMĂRIE, şi se pot depune la AGENŢIA DE PLĂŢI din CHICHIŞ până la data de 15.oct.2007.

– Proprietarilor de Întreprinderi Mici şi Mijlocii

În atenţia : – Întreprinzătorilor

– Persoanelor Fizice Autorizate


Aderarea României la Uniunea Europeană a dat naştere la o situaţie radical diferită în rândul întreprinzătorilor, şi proprietarilor de Întreprinderi Mici şi Mijlocii. Trebuie să corespundă legilor şi normelor în vigoare pentru a putea funcţiona în viitor fără dificultăţi.

Pentru asta trebuie să anticipăm posibilele schimbări şi modificări, pentru a fi pregătiţi să le întâmpinăm. Începând cu luna octombrie este posibilă apariţia primelor fonduri ale Uniunii Europene. Cine doreşte să aibă acces la aceste fonduri trebuie să corespundă cerinţelor uniunii. Ca atare trebuiesc căutate şi contactate acele organizaţii şi instituţii care sunt în posesia acestor informaţii, cunosc modalităţile de accesare ale fondurilor. Trebuiesc pregătite proiectele cine doreşte să ajungă în posesia acestor fonduri.
Biroul de Integrare Europeană în cadrul Primăriei Ozun doreşte să vă vină în ajutor în aceste probleme cu furnizarea de informaţii în domeniu. Pentru acesta însă este nevoie de comunicare , care se poate realiza prin diferite contacte, şi anume:

– personal

– prin telefon

– prin INTERNET

Propunerea noastră este ca în limita posibilităţilor să deschideţi o adresă E-mail, chiar dacă nu dispuneţi de Internet acasă. Există alte nenumerate posibilităţi.

Anunţaţi-ne de orice posibilitate de contactare ( E-mail, telefon) la adresa de mai jos:

E-mail: europa_uzon@freemail.hu , Tel: 0267/347292, Mobil: 0740439615


PROGRAME :
29 OCTOMBRIE 2007


10.00 – Slujbă religioasă în biserica reformată

11.30 – Inaugurarea bibliotecii Bisericii Reformate

12.00 – Defilarea fanfarei şi a Majoretelor

12.15 – Inaugurarea Parcului de copii

12.30 – Concert de fanfară şi parada majoretelor

13.30 – Spectacolul elevilor Şcolii gen. din Măgheruş

14.00 – Programe distractive în aer liber06 OCTOMBRIE 2007 – Sâmbătă


9.00 – 11.00 – Seminar ştiinţific intitulat:

Protecţia mediului şi agricultura”

1030 Parada cailor şi a husarilor

11.00 – Deschiderea oficială a Zilelor Recoltei din Ozun

11.15 Expoziţii de produse agricole

12.00 – Demonstraţie de arte marţiale – in prezentarea d-lui Simon Lajos

15.00 – Comemorarea martirilor căzuţi în Revoluţia din 1848-1849

17.00 – Primirea delegaţiei oraşului Csorvas de către consilierii locali

18.00 – Spectacol de Operetă – Casa de Cultură

19.00 – Concerte în aer liber

07 OCTOMBRIE 2007 – Duminică


11.00 – Slujbă religioasă în biserica reformată din Ozun

12.00 – Parada fanfarelor şi a majoretelor pe străzile comunei

13.00 – Festivalul Interjudeţean al Fanfarelor şi Majoretelor, ed. a IX – a.

17.00 Premieră – Gulaş secuiesc în ceaun uriaş de 1000 litri

18.00 – Concert „Rythmic Grup”

Cronica de Ozun Redactor şef: Ugron Ernő ~ Responsabil: primar dr. Ráduly István

Ozun, str. Gabor Áron, nr. 75 judeţul Covasna

Redactat în 200 de exemplare

Tipografia: S.C. Arlero SRL