Concurs de proiecte pentru asociaţii şi fundaţii 17.03.2016

Comuna Ozun anunţă concurs de proiecte pentru asociaţii şi fundaţii constituite conform legii şi culte religioase recunoscute conform legii, cu sediul în comuna Ozun, pentru programele desfăşurate în anul 2016 în domeniile cultural , sport, educaţie, religie respectiv sprijinul financiar acordat asociaţiilor nonprofit de interes general.
Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale, sportive şi religioase, educaţionale.

***

La elaborarea documentaţiilor şi la derularea finanţării se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Proiectele se depun până la data de 15.04.2016. orele 14.00. Proiectele pot fi depuse personal la registratura Primăriei Comunei Ozun.
Cererile de finanţare depuse cu întârziere şi cele care nu corespund prezentului anunţ nu vor fi luate în considerare.
Suma acordată va fi virată de către Comuna Ozun numai după încheierea contractului şi după decontare.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Primăria Comunei Ozun , str. Gabor Aron, nr. 75., tel./fax: 0267/331002 e-mail: primaria@ozun.ro.

Formular proiect