Monthly Archives: aprilie 2018

Anunt

Comuna Ozun anunţă concurs de finanțare a proiectelor pentru asociaţii şi fundaţii constituite conform legii cu sediul în comuna Ozun, pentru programele desfăşurate în anul 2018 în activităţi nonprofit de interes general, cultură, educaţie, sport, religie, precum și pentru organizarea manifestărilor Zilele Comunei Ozun, Zilele Culturii Ozun, Zilele Culturii Sântionlunca. Beneficiarul trebuie să aibă o contribuție de 10% din valoarea totală a finanțării. Criteriul pentru organizarea manifestărilor este ca ONG-ul să aibă realizări semnificative în ultimii 2 ani pe plan cultural –educațional.
Proiectele se depun până la data de 07.05. 2018 orele 10.00. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Primăria Comunei Ozun , str. Gabor Aron, nr. 75., tel./fax: 0267/331002.