Monthly Archives: aprilie 2019

Concurs de finanțare a proiectelor 2019

Comuna Ozun anunţă concurs de finanțare a proiectelor pentru asociaţii şi fundaţii constituite conform legii cu sediul în comuna Ozun, pentru programele desfăşurate în anul 2019 în activităţi nonprofit de interes general, cultură, educaţie, sport, religie, precum și pentru organizarea manifestărilor Zilele Comunei Ozun, Zilele Culturii Ozun, Zilele Culturii Bicfalău. Beneficiarul trebuie să aibă o contribuție de 10% din valoarea totală a finanțării. Criteriul pentru organizarea manifestărilor este ca ONG-ul să aibă realizări semnificative în ultimii 2 ani pe plan cultural –educațional.

Proiectele se depun până la data de 17.05. 2019 orele 10.00. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Primăria Comunei Ozun , str. Gabor Aron, nr. 75., tel./fax: 0267/331002.

FORMULAR SOLICITARE SPRIJIN

Lista datornicilor

Fără categorie
No files (of extension(s): „”) found in: http://ozun.ro/ozun/wp-content/uploads/2024/04/../../adosok/2024
No files (of extension(s): „”) found in: http://ozun.ro/ozun/wp-content/uploads/2024/04/../../adosok/2021
No files (of extension(s): „”) found in: http://ozun.ro/ozun/wp-content/uploads/2024/04/../../adosok/2020

Organizare

Fără categorie

 

PRIMĂRIA COMUNEI OZUN

Funcția

Numele și prenumele

Fișa postului

PRIMAR BORDÁS ENIKŐ
VICEPRIMAR SZABÓ ANNA MÁRIA
SECRETAR BARTALIS FRUZSINA

CABINET PRIMAR

Funcția

Numele și prenumele

Fișa postului 

Consilier personal al primarului

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL

Funcția

Numele și prenumele

Fișa postului

Consilier relații cu publicul ZANFIR IBOLYA

BIROU FINANCIAR, CONTABIL, ACHIZIȚII PUBLICE, IMPOZITE ȘI TAXE 

Funcția

Numele și prenumele

Fișa postului

Șef birou financiar      contabil
Referent financiar contabil BORDÁS DALMA
Consilier achiziții publice KAKAS EMILIA
Referent impozite și taxe KÁNYÁDI LENKE
Consilier impozite și taxe ZOLYA ÁGNES
Referent impozite și taxe IVÁCSON DÓRA

COMPARTIMENT AGRICOL, CADASTRU ȘI URBANISM

Funcția

Numele și prenumele

Fișa postului

Consilier cadastru DANKÓ ÉVA
Referent agricol MURKULY ADÉL  
Consilier urbanism

SERVICIU ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Funcția

Numele și prenumele

Fișa postului

Referent SZABÓ ERIKA

COMPARTIMENT BIBLIOTECĂ ȘI ACTIVITĂȚI CULTURALE

Funcția

Numele și prenumele

Fișa postului

Referent NÉMETH TIMEA BARBARA

POLIȚIA LOCALĂ

Funcția

Numele și prenumele

Fișa postului

Polițist local ÖRDÖG LÁSZLÓ
Polițist local BÖLÖNI DÁVID
Polițist local KÁDÁR TIHAMÉR LÁSZLÓ 

 

 

Structura organizatorică aparatului specialitate al primarului comunei Ozun


Statul de funcții al primăriei comunei Ozun