Anunț – 2020 august: Licitație publică – Teren extravilan

Comuna Ozun, prin Consiliul Local al Comunei Ozun, str. Gábor Áron nr. 75, comuna Ozun, satul Ozun, judetul Covasna, telefon/fax: 0267331002, e-mail: primaria@ozun.ro, cod fiscal 4201910, organizeaza licitatie publica pentru: teren extravilan în suprafata de 752 mp., înscris în CF. nr. 30251 Ozun, situat administrativ în comuna Ozun, satul Bicfalau fn., judetul Covasna, domeniul public al comunei Ozun.
Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul institutiei, în valoare de 10 lei/exemplar care va fi achitat în numerar la casieria Primariei Comunei Ozun.
Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 21.08.2020, ora 16:00.
Data-limita de depunere a ofertelor: 28.08.2020, ora 14:00.
Deschiderea ofertelor: 31.08.2020, ora 11:00, la sediul Primariei Comunei Ozun.
Ofertele se depun la: Primaria Comunei Ozun, comuna Ozun, satul Ozun , str. Gábor Áron nr. 75, judetul Covasna, într-un exemplar.
Pentru solutionarea litigiilor instanta competenta va fi Tribunalul Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kriza János nr. 2, judetul Covasna, telefon: 0267-311606, e-mail: tr.covasna@just.ro.