Daily Archives: 2020-10-02

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

COMUNA OZUN, titular al proiectului ”ÎNFIINȚAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE, BRANȘAMENTE ȘI ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE, COMUNA OZUN, JUDEȚUL COVASNA” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Covasna, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ÎNFIINȚAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE, BRANȘAMENTE ȘI ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE, COMUNA OZUN, JUDEȚUL COVASNA”propus a fi amplasat în propus a fi amplasat în comuna Ozun, satele Ozun, Sântionlunca, Bicfalău, Lisnău, Lunca Ozunului, jud. Covasna.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna din municipiul Sfântu Gheorghe, bd. Gen. Grigore Bălan nr. 10, județul Covasna, în zilele de luni-vineri, între orele: 08.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcv.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului