Daily Archives: 2020-12-08

ANUNȚ: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2021

Primăria comunei Ozun, în baza art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de hotărâre:
Proiect de Hotărâre privind taxe și impozite pe anul 2021
Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre se pot depune începând cu data de 08.12-17.12.2020, ora 12:00, la registratura Primăriei comunei Ozun sau pe adresa de e-mail primaria@ozun.ro.