Daily Archives: 2023-03-21

ANUNȚ: Ardere vegetație

Primăria Comunei Ozun avertizează cetățenii/fermierii de pe raza UAT Ozun că, arderea miriștilor, stufului și vegetației ierboase în scopul igienizării terenurilor, este strict interzisă.
Potrivit art. 94 alin. (1) lit. n) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația de a nu arde miriștile, turbăriile, litiera pădurii, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă.
Conform art. 96 alin. (3) pct. 16 din același act normativ, proprietarii și deținătorii de terenuri cu titlu sau fără titlu care înclacă prevederile legale, se sancționează cu amendă astfel:
– de la 7.500 lei la 15.000 lei, pentru persoane fizice;
– de la 50.000 lei la 100.000 lei, pentru persoane juridice.

Totodată, nerespectarea prevederilor sus menționate poate conduce la reducerea plăţilor sau excluderea de la plată a subvenției primite de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.).