All posts by admin

Anunț finanțare proiecte 2021

Comuna Ozun anunţă concurs de finanțare a proiectelor pentru asociaţii şi fundaţii constituite conform legii cu sediul în comuna Ozun, pentru programele desfăşurate în anul 2021 în activităţi nonprofit de interes general, cultură, educaţie, sport, religie, precum și pentru organizarea manifestării Zilele Comunei Ozun.

Beneficiarul trebuie să aibă o contribuție de 10% din valoarea totală a finanțării. Criteriul pentru organizarea manifestărilor este ca ONG-ul să aibă realizări semnificative în ultimii 2 ani pe plan cultural –educațional. Asociațiile trebuie să dovedească că au îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, a contribuției pentru asigurările sociale de stat precum și a impozitelor și taxelor locale.

Proiectele se depun până la data de 10.08.2021 orele 10.00. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Primăria Comunei Ozun , str. Gabor Aron, nr. 75., tel./fax: 0267/331002.

FORMULAR SOLICITARE SPRIJIN-2021