Category Archives: mind

Conacuri

OZUNCONACUL PÜNKÖSTI 

(construit în secolul al XVll-lea)

Conacul Pünkösti construit în secolul al XVII-lea, este  considerat monument de artă. Acoperişul său înalt, dublu este o variantă a mansardei populare.  Construcţia populară tradiţională este reprezentată de mai multe clădiri din lemn, cu acoperiş din şindrilă, ca de exemplu casa lui Bába Mózesné datată din prima treime a secolului XIX. şi casa lui Páljános Adolf (fosta cazarma de husari), construită în stil renascentist, la începutul secolului al XIX-lea. Un detaliu foarte frumos este prispa boltită a casei.  În această clădire a funcţionat în trecut biblioteca „Erdélyi Lajos”, iar în anul 2019 se află sub renovare, finanțat din fonduri Europene.

În cursul lucrărilor de renovare începute în anul 2019 a conacului Pünkösti (clasată pe „Lista monumentelor istorice din România”, având codul: CV-II-m-B-13245), s-au găsit grinzi de lemn sculptate cu următorul text pe limba latină: PÜNKÖSTI GYÖRGY SYMBOL[UM] DEUS PROVIDEBIT BALO KLARA AN[N]O 1729 DIEB[US] JUN[II] RENO.

Conform scrisului, clădirea a fost construită deja în secolul al 17.-lea, iar în anul 1810 (datare trecută pe „Lista Monumentelor Istorice a Ministerului Culturii) a avut loc doar o renovare/extindere a conacului.
(Relatează istoricul Csáki Árpád)

 

 

CASA LUI PÁLJÁNOS ADOLF (fosta cazarmă de husari)

(construit în mijlocul secolului XVIII.)

 

Construcţia populară tradiţională este reprezentată de mai multe clădiri din lemn, cu acoperiş din şindrilă, cum este și casa lui Páljános Adolf (fosta cazarma de husari), construită în stil renascentist în mijlocul secolului al XVIII-lea. Un detaliu foarte frumos este prispa boltită a casei.

 

 

CONACUL TEMESVÁRI

(construit la sfârșitul secolul al XIX-lea)

Fațada principală a clădirii diferă total de fațada dinspre grădină. Bustul feminin și masculin, care servește drept ornament al porții, reprezintă și structura celor două fațade. Fațada principală care se axează pe simplitate, pe simetrie, este simbolul principiului masculin, și fiind construit cu elemente neorenascentiste și clasiciste, oferă imaginea unui conac. În axa centrală a acesteia s-a construit un portic cu timpanon, susținut de stâlpuri, a cărui fronton, în locul blazonului familiei păstrează simboluri religioase: inima arzătoare a lui Hristos, ancora și o cruce. Aceste simboluri au fost puse probabil fiindcă în 1911 familia Temesvári a dobândit calitatea de nobil, dar conform registrelor regelui, acesta nu au primit drept de utilizare a unui blazon. În jurul ferestrelor așezate simetric se observă decorațiuni renascentiste (perioada târzie) din tencuială care imită piatra naturală, colțurile rezalitelor sunt prevăzute cu apareiaj.

Fațada dinspre grădină, construit în spiritul feminin, conține elementele corespunzătoare epocii. Fiecare element arhitectural, decorație conține formele curbate, rotunjite, care reflectă felul jucăuș și luminozitatea. Elementele dominante ale fațadei sunt pavilioanele pătrate, care deasupra cornișei de streașină, se transformă în turnuri octogonale decorate cu grilaje din fier forjat, acoperite cu elemente în formă de clopot. Aceste turnuri sunt accentuate de decorațiuni din tencuială.

Între pilaștri cu capitel ionic se observă ferestre înguste, respectiv ferestre oarbe. Zona centrală a fațadei, între pavilioane, este determinată de ferestre mari cu secțiune semicirculară, care se despart tot de niște pilaștri cu capitel ionic. Aria aflată deasupra ușii semicirculare este ornată cu coroane de dafin. Pe marginile fațadei dinspre grădină se află câte o fereastră cu motive florale. Secțiunile aflate între cele două câmpuri conțin diferite ornamente: coroană de flori, ghirlandă, motivul scutului și panglici, iar colțurile sunt prevăzute cu apareiaj. Fațadele laterale, asemenea fațadei principale, sunt construite tot în stil clasicist. Suprafața acestora este delimitată de ferestre simple, cu închidere cu timpanon și ancadramente pronunțate. Clădirea etajată este completată de încăperile rezalitelor și a pavilioanelor.                                                                                            (sursa: http://www.castelintransilvania.ro/)

Vânzări terenuri agricole

Hotărâri 2014

01 deficit bugetar.pdf
02 instrumentare proiect.pdf
03 audienta.pdf
04 buget aprobare.pdf
05 excedent.pdf
06 planul de achiziti.pdf
07 presedinte de sedinta.pdf
08 cont de excutie 2013-4.pdf
09 plan de activ 416.pdf
10 aprobare contract de credit.pdf
11 buget rectif.pdf
12 proiecte nerambursabile.pdf
13 taxa ocupare.pdf
14 buget rectificare.pdf
15 inchiriere teren si constructii.pdf
16 retele electrice.pdf
17 aderare agrosic.pdf
18 mod organigrama si stat aparat.pdf
19 zilele comunei 2014.pdf
20 modificare inventar.pdf
21 domeniul public.pdf
22 tinutul secuiesc-memorandum.pdf
23 presedinte de sedinta.pdf
24 cont de excutie 2014-1.pdf
25 inchiriere constructii.pdf
26 modificare hcl 59.pdf
27 taxa ocupare.pdf
28 buget rectificare.pdf
29 comisie denumire.pdf
30 cont de excutie 2014-2.pdf
31 buget rectificare.pdf
32 modif tarif pret apa.pdf
33 PUZ Todor.pdf
34 circulatie.pdf
35 avizare PUG.pdf
36 material lemnos vanzare.pdf
37 modificare inventar.pdf
38 donatie poarta sculptata.pdf
39 presedinte de sedinta.pdf
40 buget rectificare.pdf
41 modificare val. inventar.pdf
42 material lemnos vanzare.pdf
43 hot. revocare.pdf
44-45 CNI camine culturale.pdf
46 mod planul de achizitti.pdf
47 proiect biblioteca.pdf
48 buget rectificare.pdf
49 modificare val. inventar.pdf
50 puz hatman.pdf
51 puz agrigoroaie.pdf
52 mandat aquacov.pdf
53 regim animale de companie mod.pdf
54 mod organigrama si stat aparat.pdf
55 cont de excutie 2014-2.pdf
56 denumiri strayi.pdf
57 mod stat politia locala 2014.pdf
58 buget rectificare.pdf
59 presedinte de sedinta.pdf
60 validare dispozitie.pdf
61 buget rectificare.pdf
62 svsu voluntari.pdf
63 plan ocupare functii politia locala 2014.pdf
64 modificare inventar.pdf
64 taxe si impozite 2015.pdf
65 mod planul de achizitti.pdf
66 aderare agrosic.pdf

Hotarari 2013

01 impozite si taxe 2013.doc
02 presedinte de sedinta.doc
03 reabilitare camin cult.doc
04 reabilitare terenuri de sport.doc
05 pasunat 2013.doc
06 sediu asoc. tineri santion.doc
07 relatii externe si interne.doc
08 audienta.doc
09 avocat Gerloczy.doc
10 abrogare hotarari.doc
11 prelungire PUG.doc
12 documentatie bloc7.doc
13 manifestare culturala.doc
14 avocat Dragici.doc
15 cont de excutie 2011-4.doc
16 buget aprobare.doc
17 planul de achiziti.doc
19 aparare impotriva incendiilor.doc
20 aparare incendii corelate cu riscuri locale.doc
21 donatie parc de copii.doc
22 proiecte nerambursabile.doc
23 imprumut Ozun 2013.doc
24 material lemnos.doc
25 documentatie bloc7.doc
26 Regulament apa si canalizare.doc
27 presedinte de sedinta.doc
28 cont de excutie 2011-4.doc
30 zilele comunei.doc
31 cetatean de onoare.doc
32 material lemnos.doc
33 relatii externe si interne.doc
34 pasunat 2013 modositva.doc
35 material lemnos vanzare.doc
36 Registru agricol.doc
37 avocat steag.doc
38 buget rectificare.doc
39 documentatie pivnita.doc
40 arcons.doc
41 contract vanatori.doc
42 mod planul de achizitti.doc
43 buget rectificare.doc
44 credit prelungire.doc
45 PUZ ansamblu locuinte.doc
46 intabulare statie de epurare.doc
47 avocat Dragici.doc
48 dezmembrare garaj.doc
49 zilele culturii.doc
50 organigrama si stat aparat.doc
51 modificare HCL 25.doc
52 buget rectificare.doc
53 europa pentru cetateni.doc
54 presedinte de sedinta.doc
55 cont de excutie 2013-2.doc
56 buget rectificare.doc
57 zilele recoltei.doc
58 colaborare.doc
59 tarif apa santion.doc
60 inchiriere teren si constructii.doc
61 validare dispozitie.doc
62 modificari domeniul public.doc
63 comunitara.doc
64 revocare 45.doc
65 mod organigrama si stat aparat.doc
66 compl. zilele recoltei.doc
67 reyiliere unilaterala.doc
69-72 credit.doc
73 imprumut Ozun 2013 modificat.doc
74 avocat Nagyosi.doc
75 presedinte de sedinta.doc
76 cont de excutie 2013-3.doc
77 buget rectificare.doc
78 mod planul de achizitti.doc
79 PUZ ansamblu locuinte.doc
80 nitrat plan local.doc
81 cotizatie asociatie deseuri.doc
82 modificare eco sepsi.doc
83 modificare eco sepsi.doc
84 craciun.doc
85 buget rectificare.doc
86 taxe si impozite 2014.doc
87 modif chirii.doc
88 SVSU voluntari.doc
89 plan de scolarizare.doc
90 cadouri.doc

Hotărâri consiliu 2011

01 modificari domeniul public.doc
02 domeniul public.doc
03 plan de activ 416.doc
04 revocare.doc
05 proiect nitrat indicatori.doc
06 proiect nitrat indicatori.doc
07 presedinte de sedinta.doc
08 buget aprobare.doc
09 planul de achizitti.doc
10 pasunat.doc
11 audienta.doc
12 modificare taxe.doc
13 A.P.V.O..doc
14 limite minime 416.doc
15 cont de excutie.doc
16 buget rectificare.doc
17 APIA sprijin.doc
18 proiecte nerambursabile.doc
19 vanzare directa teren.doc
20 balti trecere.doc
21 parc de copii.doc
22 reabilitare camin cult.doc
23 puturi de apa.doc
24 SF kispal petofi.doc
25 SF vajna.doc
26 validare dispozitie.doc
27 buget rectificare.doc
28 cont de excutie 2011-1.doc
29 PT vajna.doc
30 inchiriere imobile.doc
31 nitrat.doc
32 regulament PUG.doc
33 ROF aparat.doc
34 SVSU.doc
35 modificare h.c.l.13.doc
36 sediu asoc. pens.doc
37 zilele comunei.doc
38 denumire teren sport.doc
39 pro civitate.doc
39 Pro Uzon.doc
40 relatii externe.doc
41 presedinte de sedinta.doc
42 buget rectificare.doc
43 nitrat SF.doc
44 chirii – uj.doc
45 Uzon kulturotthon.doc
46 Bikfalva kulturotthon.doc
47 revocare38.doc
48 inundatii SF.doc
49 proiect APA indicatori.doc
50 proiect APA indicatori.doc
51 folosul comunitatii.doc
52 buget rectificare.doc
53 dovedire neexistentei gaze.doc
54 teren concesionare gaze.doc
55 gospodarie comunala.doc
56 sf inundatii.doc
57 Modernizare str Vajna.doc
58 buget rectificare.doc
59 cont de excutie 2011-2.doc
60 teren concesionare gaze.doc
61 divort taxa.doc
62 presedinte de sedinta.doc
63 Reteaua de apa potabila.doc
64 Reteaua de apa potabila2.doc
65 buget rectificare.doc
66 politia locala.doc
67 buget rectificare.doc
68 mod planul de achizitti.doc
69 parc auto.doc
70 contract apa.doc
71 material lemnos.doc
72 Nagykata.doc
73 zilele recoltei.doc
74 sens unic.doc
75 cont de excutie 2011-3.doc
76 buget rectificare.doc
77 achizitie teren.doc
78 credit fundamentare.doc
79 indicatori santion.doc
80 indicatori Lisnau-Bicfalau.doc
81 inchiriere imobil.doc
82 parc auto.doc
83 presedinte de sedinta.doc
84 buget rectificare.doc
85 inchidere vechi sistem.doc
86 comisie social.doc
87 cont BCR.doc
88 prelungire PUG.doc
89 mod. dom.public.doc