Daily Archives: 2009-08-12

OZUN

fotografie: Kocsis B. János

OZUN 


 

Prima atestare documentară a satului, sub numele de „Sacerdos de Wzom” se datează din anul 1332, iar în anul 1567 satul are deja 68 de gospodării. Numele de Ozun îşi are originea din limba turcă veche şi înseamnă „lung”.

   

Istoria numelui

 • 1332 – Sacerdos de Wzom
 • 1335 – Uzum
 • 1567 – Wzon
 • 1642 – Úzon
 • 1750 – Ozun
 • 1760 – Ozon
 • 1850 – Ozuna
 • 1854 – Uzon
 

Numărul de locuitori

 • 1567 – 68 gospodării
 • 1786 – 114 gospodării, 603 locuitori
 • 1850 – 328 gospodării, 1433 locuitori, din care 1104 de etnie maghiară
 • 1873 – 357 gospodării, 1611 locuitori
 • 1881 – 380 gospodării, 1764 locuitori, din care 1680 cu limba maternă maghiară
 • 1910 – 426 gospodării, 1785 locuitori, din care 1698 cu limba maternă maghiară
 • 1920 – 585 gospodării, 1745 locuitori, din care 1376 de etnie maghiară
 • 1930 – 2065 locuitori, din care 1571 de etnie maghiară, 1823 cu limba maternă maghiară
 • 1944 – 538 gospodării, 2201 locuitori, din care 2044 de etnie maghiară, 2044 cu limba maternă maghiară
 • 1966 – 2451 locuitori
 • 1992 – 2714 locuitori
 • 2002 – 2583 locuitori

    Locuitorii satului sunt secui liberi, care – datorită oraşului Braşov din apropiere – fac cunoştinţă şi devin adepţi ai reformaţiei.

 
Biserica reformată

     În sat există mai multe monumente istorice. În centru putem vedea biserica reformată din secolul XV. având planul de bază în formă de ouă; fosta cetate asediată de către Géczy András, căpitanul lui Báthory Gábor, iar mai târziu, în anul 1612, ocupată de către oştirea braşovenului Weiss Michael. În anul 1704 satul a fost nimicit într-un incendiu, distrugând biserica şi cetatea. În 1706 soldaţii din armata habsburgilor în lupta împotriva lui Rákóczi au pus stăpânire pe cetatea din Ozun, iar curuţii o asaltează.

    Cutremurul din 1738 şi în special cel din 1802 a nimicit cetatea, iar turnul porţii a fost destrămat. În locul acestui turn, în perioada 1842-44, s-a construit turnul de clopot cu cupola în formă de ceapă, existentă şi astăzi, în care se găsesc două clopote. Pereţii cetăţii a fost demolaţi în anul 1901. În grădina bisericii putem vedea monumentul milecentenarial al cărei placă comemorativă din bronz a fost proiectată de artistul Petrovits István.

Biserica ortodoxă cu hramul Naşterea Maicii Domnului
           

Biserica ortodoxă construită în anul 1832 al cărei hram este Sfânta Maria.

     
Biserica catolică
   

În partea opusă a centrului se află biserica romano-catolică, construită în anii 1909-1911 Motto-ul bisericii: Înălţarea la Cer. În biserică se află placa comemorativă a victimelor din al II-lea război mondial (1945). Începând cu anul 1943 Ozun are propria parohie

       
Clădirea Școlii Generale „Tatrangi Sándor”

Tot în centru se află şcoala generală „Tatrangi Sándor”. Pe stâlpul funerar din lemn sculptat se află inscripţia, conform căreia această şcoală a funcţionat ca instituţie publică de învăţământ încă din anul 1648. Mormântul fondatorului şcolii, „Tatrangi Sándor”(1797-1875) se află în cimitirul satului.

 
Clădirea Primăriei comunei Ozun
Obeliscul martirilor din al II-lea război mondial
     

În faţa primăriei construită în anul 1896 se află obeliscul martirilor din al II-lea război mondial iar aproape de centru, lângă terenul de sport, putem vizita hala modernă de sport construită în anul 2004).

   
Parcul central
Conacul Pünkösti

În sat există mai multe conacuri şi curii construite în secolul XVIII. (castelul Béldi-Mikes, conacul Újvárossy-Ágoston, conacul Temesváry etc.), care poartă semnele barocului popular, ale stilului rococo şi empire. Conacul Pünkösti este deasemenea considerat monument de artă). Acoperişul său înalt, dublu este o variantă a mansardei populare (construit în secolul al XVII-lea). În această clădire a funcţionat în trecut biblioteca „Erdélyi Lajos”, iar în anul 2019 se află sub renovare, finanțat din fonduri Europene. Construcţia populară tradiţională este reprezentată de mai multe clădiri din lemn, cu acoperiş din şindrilă, ca de exemplu casa lui Bába Mózesné datată din prima treime a secolului XIX. şi casa lui Páljános Adolf (fosta cazarma de husari), construită în stil renascentist, la începutul secolului al XIX-lea. Un detaliu foarte frumos este prispa boltită a casei.  

Conacul Temesvári

Comuna Ozun este locul de naştere al multor personalităţi publice, dintre care îl amintim pe poetul Béldi Mátyás (1707-1804), pe Erdélyi Lajos (1871-1932), preot reformat, scriitor, lingvist, profesor universitar, pe D. Veres Jenő (1882-1968), preot reformat, scriitor, editor şi traducător; familia Pünkösty, dintre care Pünkösty Gergely (1820-1912), maior în revoluţia din 1848-49. În memoria lui s-a ridicat un stâlp comemorativ din lemn sculptat în centrul satului în 1999. Mai departe îl amintim pe Pünkösti Pál (1804-1868), husar în revoluţia din 1848-49, pe Pünkösti Ferenc (1835-1898), care a avut onoarea de a-l primi personal în sat pe scriitorul Jókai Mór şi care a fost fotografiat personal de istoricul Orbán Balázs, în timp ce făcea cercetări în zona Ozunului.

Conacul Ujvárossy-Ágoston

 

Aici s-a născut şi scriitorul contemporan Beke György şi meşterul popular Páljános Ilona.

     
Biblioteca Comunală „Erdélyi Lajos”

Mesaj primar

 

Prin acest site dorim să faceţi cunoştinţă cu împrejurimile geografice, cultura, tradiţiile şi obiceiurile populare, programele şi serviciile oferite de noi, cât şi cu posibilităţile de investiţii economice în zonă.

Cea mai mare comună din judeţul Covasna constituită din şapte sate (Ozun, Sântionlunca, Lisnău, Bicfalău, Lunca Ozunului, Măgheruş, Lisnău-Vale) este situată în depresiunea Braşovului, la hotarele sud-estice ale comitatului Alsóháromszék (Trei Scaune) la 9 km distanţă de Sfântu Gheorghe, 27 km de Braşov şi 30 km de Covasna.

Satele care aparţin comunei noastre sunt aşezări vechi; prima atestare documentară a localităţii Ozun, Sântion, Lisnău şi Bicfalău se datează din anul 1332.

Armonia unică şi specială, valorile religioase şi culturale, arta populară şi folclorul satelor, combinate cu ambianţa naturală, zonele ocrotite şi peisajul pitoresc oferă vizitatorilor posibilităţi variate şi bogate de a-şi petrece timpul.

Vă invităm să vizitaţi satele comunei Ozun, să faceţi cunoştinţă cu arta culinară şi ospitalitatea sătenilor, să faceţi excursii pe jos sau cu bicicleta în zonele ocrotite din apropiere, unde puteţi savura şi cerceta frumuseţile naturii, cu flora şi fauna bogată, să simţiţi şi să vă bucuraţi de aerul curat şi proaspăt, liniştea pădurilor şi sunetul pârâurilor.

Investitorii se vor bucura – pe lângă situaţia strategică excelentă a comunei noastre – de sprijinul infrastructural complet al consiliului local şi de resurse umane de calitate.

În acest scop vă dorim sănătate şi toate cele bune. Veniţi cu noi într-o călătorie virtuală în comuna Ozun!

Sperăm că v-am atras atenţia asupra comunei Ozun, că ne veţi vizita în curând şi ne vedem ca musafiri, prieteni sau investitori.

Să ne vedem în Comuna Ozun !

Cu stima: dr. Ráduly István

Primarul comunei Uzon

 

 

Contact:

Telefon: 004-0267-331002

Fax: 004-0267-331003

Mobil: 0040-74-302-6636

E-mail: primaria@ozun.ro

 

Read more… →