Daily Archives: 2021-08-25

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru închiriere bunuri

Primăria Comunei Ozun aduce la cunoștiiță publică umătorul:

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru închiriere bunuri

Informații generale privind autoritatea contractantă: Comuna Ozun, str. Gábor Áron nr. 75, Comuna Ozun, satul Ozun, județul Covasna, telefon/fax: 0267331002, 0267331003, e-mail: primaria@ozun.ro, cod fiscal 4201910.
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: imobil compusă din teren (în suprafață de 507 mp.) și construcții (în suprafață de 108 mp.), înscris în CF. nr. 24612 Ozun, situat administrativ în Comuna Ozun, satul Ozun nr. 406, județul Covasna, domeniul public al comunei Ozun, conform H.C.L. nr. 63/2021, și în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019.
Persoanele interesate, la cerere, pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire, la sediul instituției, Compartimentul relaţii cu publicul şi resurse umane. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui: 50 lei/exemplar, care se achită la casieria Primăriei Comunei Ozun.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.09.2021, ora 12:00.
Data-limită, număr de exemplar și adresa de depunere a ofertelor: 16.09.2021, ora 14:00, într-un exemplar, la Primăria Comunei Ozun, comuna Ozun, satul Ozun, str. Gábor Áron nr. 75, județul Covasna.
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor este 17.09.2021, ora 11:00, la sediul Primăriei Comunei Ozun.