Monthly Archives: februarie 2022

Anunț finanțare proiecte 2022

Comuna Ozun anunţă concurs de finanțare a proiectelor pentru culte religioase, asociaţii şi fundaţii constituite conform legii cu sediul în comuna Ozun, pentru programele desfăşurate în anul 2022 în activităţi nonprofit de interes general, cultură, educaţie, sport, religie, precum și pentru organizarea manifestării Zilele Comunei Ozun.

Beneficiarul trebuie să aibă o contribuție de 10% din valoarea totală a finanțării. Criteriul pentru organizarea manifestărilor este ca ONG-ul să aibă realizări semnificative în ultimii 2 ani pe plan cultural –educațional. Solicitanții trebuie să dovedească că au îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, a contribuției pentru asigurările sociale de stat precum și a impozitelor și taxelor locale.

Proiectele se depun până la data de 30.03.2022 orele 10.00. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Primăria Comunei Ozun, str. Gabor Aron, nr. 75., tel./fax: 0267/331002.
Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea VI-a, nr. 39/25.02.2022.

FORMULAR SOLICITARE SPRIJIN 2022

INVITAȚIE: 2022.02.14 – La forum sătesc

Stimați cetățeni,
Primăria comunei Ozun, vă informează și pe această cale, că în cadrul Proiectului Național de înregistrare a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară ( CADASTRU GRATUIT) au fost demarate lucrările de cadastrare a imobilelor din comuna Ozun.
Pentru informarea cetățenilor cu privire la demersul lucrărilor, Primăria va organiza forumuri sătești în fiecare localitate aparținătoare comunei Ozun, forumuri la care vor participa reprezentanți din partea societății executante SC CAR TOP SRL și din partea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Covasna.

ANUNȚ 2022.02.11 – Transparența decizională

Primăria comunei Ozun, în baza art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de hotărâre:

– Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Ozun a imobilului (teren) situat în Comuna Ozun, satul Bicfalău fn.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre se pot depune începând cu data de 11.02 – 21.02.2022, ora 8:00, la registratura Primăriei comunei Ozun sau pe adresa de e-mail primaria@ozun.ro.