Monthly Archives: martie 2022

ANUNȚ: 2022.03.29

Comuna Ozun, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aduce la cunoştinţă publică, iniţiativa Primarului Comunei Ozun, doamna Bordás Enikő, privind elaborarea:

Proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu- Gheorghe cu comuna Reci, comuna Ozun, comuna Chichiș, comuna Ilieni, comuna Arcuș, comuna Valea Crișului, comuna Ghidfalău, comuna Micfalău, comuna Bodoc, comuna Malnaș, comuna Bixad și comuna Moacșa, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ SEPSI”.

Textul complet al proiectului de hotărâre, al anexelor, precum şi al referatului de aprobare vor fi afişate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Comunei Ozun din data de 30.03.2022.
Cei interesaţi pot trimite/depune, în scris, până la data de 11.04.2022, orele 14, propuneri, sugestii, opinii la adresa/sediul Primăriei Comunei Ozun, nr. 75, cod poştal 527130, Comuna Ozun, satul Ozun, str. Gábor Áron, judeţul Covasna.

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Atragem atenția locuitorilor din Comuna Ozun că, începând cu data de 14 martie 2022, până la data de 15 mai 2022, se desfășoară atorecenzarea asistată în cadrul recensământului pe platforma online.

Autorecenzarea se poate face zilnic între orele 8:00 și 18:00 respectiv sâmbătă între orele 9:00 și 13:00, la sediul Primăriei Comunei Ozun în spațiul special amenajat pe dispozitivul din dotare, cu sprijinul unui recenzor.
Este important să aveți asupra dumneavoastră CNP – ul tuturor persoanelor din familia Dvs.

Puteți obține informații la numerele de telefon: 0757978438, 0720530693

ANUNȚ 2022.03.18 – Strategia de dezvoltare

 

Dezbaterea Publică

Dezbaterea Publică cu scopul elaborării Strategiei de dezvoltare a comunei Ozun pentru perioada 2021 – 2027.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administratia publică, cu modificările și completările ulterioare, administrația locală, a decis realizarea dezbaterii publice privind elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Ozun, pentru perioada 2021 – 2027.
Strategia de dezvoltare locală reprezintă unul dintre principalii factori care contribuie la stabilirea direcțiilor, proceselor de dezvoltare ale unei comunități, contribuind semnificativ la creșterea absorbției fondurilor europene nerambursabile, a capacității instituționale, la îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor și implicit va îmbunătăți șansele unei creșteri economice și sociale durabile, inteligente și incluzive. În esenţă, acest tip de strategie clarifică pe termen mediu şi lung care sunt direcţiile şi domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunităţii, de aceea dorim să reflecte cât mai fidel posibilitățile reale de dezvoltare ale comunei.
Strategia vizează întreaga populație. De aceea, considerăm că implicarea Dvs este necesară pentru a realiza analiza reală și actuală a situației de dezvoltare locală și pentru a planifica viitorul comunei.
Considerăm că implicarea dumneavoastră va contribui la furnizarea unui real și util instrument de planificare în vederea dezvoltării durabile a comunei Ozun.

De aceea așteptăm cu interes propunerile Dvs. de proiecte, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de strategie de dezvoltare până la data de 31.03.2022.

1. ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@ozun.ro
2. prin poștă sau curier rapid la adresa: Gábor Áron nr. 75, 527130, jud. Covasna
3. personal, la sediul primăriei: str. Gábor Áron nr. 75, 527130, jud. Covasna.

Primar,
ec. Bordás Enikő

ANUNȚ: 2022.03.10 – PUZ

Primăria Comunei Ozun anunţă publicul interesat asupra elaborării documentației, ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – ,,ZONĂ REZIDENȚIALĂ ” Comuna Ozun, sat Lisnău 13 , judeţul Covasna

Comentariile, observațiile și propunerile referitoare la documentația elaborată pot fi transmise la sediul Primăriei comunei Ozun, nr.75, judeţul Covasna de luni până vineri, între orele : 8,00-14,00. până la data de 28.03.2022.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 31.03.2022 ora 14.00 la sediul Primăriei Ozun.