Daily Archives: 2023-02-22

ANUNȚ: PUZ

Primăria Comunei Ozun, anunţă publicul interesat că pentru SC STAND IMOBS SRL s-a elaborat documentația ,ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – ,,Zonă locuințe” propus a fi realizat în comuna Ozun, sat Lisnău, nr. 1/A. Proiectul poate fi consultat la sediul Primăriei Ozun.

Comentariile, observațiile și propunerile referitoare la documentația elaborată pot fi transmise la sediul Primăriei comunei Ozun, nr.75, judeţul Covasna de luni până vineri, între orele : 8,00-14,00. până la data de 09.03.2023.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 10.03.2023 ora 12.00 la sediul Primăriei Ozun.

ANUNȚ: Proiecte

Comuna Ozun anunţă concurs de finanțare a proiectelor pentru culte religioase, asociaţii şi fundaţii constituite conform legii cu sediul în comuna Ozun, pentru programele desfăşurate în anul 2023 în activităţi nonprofit de interes general, cultură, educaţie, sport, religie, precum și pentru organizarea manifestării Zilele Comunei Ozun, Zilele Recoltei. Beneficiarul trebuie să aibă o contribuție de 10% din valoarea totală a finanțării. Criteriul pentru organizarea manifestărilor este ca ONG-ul să aibă realizări semnificative în ultimii 2 ani pe plan cultural –educațional. Solicitanții trebuie să dovedească că au îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, a contribuției pentru asigurările sociale de stat precum și a impozitelor și taxelor locale.
Proiectele se depun până la data de 24.03.2023 orele 10.00. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Primăria Comunei Ozun, str. Gabor Aron, nr. 75., tel./fax: 0267/331002.
Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea VI-a, nr. 33/21.02.2023.

FORMULAR SOLICITARE SPRIJIN