Daily Archives: 2023-02-15

ANUNȚ: Despăgubiri ANPM

Începând din acest an, Guvernul României a stabilit prin H.G. nr. 3/2023, o nouă modalitate de acordare a despăgubirilor, pentru pagubele provocate de animalele sălbatice, proprietarilor de animale sau de culturi agricole, respectiv, de gospodării.
Cei afectați trebuie să depună cererile de despăgubire la Primăria din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia a avut loc incidentul, iar deciziile de despăgubire și plata sumelor stabilite de comisia de constatare revin Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM).
Anexat:
1. Cererea pentru constatarea şi evaluarea pagubei, pentru stabilirea răspunderii civile şi acordarea despăgubirii;
2. FIŞA cu informaţii şi date referitoare la rănirea/uciderea animalului domestic, de către exemplare din specii de faună de interes cinegetic.
Persoana desemnată în cadrul Primăriei comunei Ozun este: d-na Murkuly Adél, referent agricol.

Fornumulare: ANEXA NR. 1  ; ANEXA NR. 2

Comunicat de presă: Comunicat_presa_despagubiri_2023 -ANPM

Hotărâre guvernamentală: HG-nr.-3-2023-despagubiri