Daily Archives: 2024-02-13

ANUNȚ: PUZ „Zona Activitatii Productive” – Elaborare

Primăria Comunei Ozun anunţă publicul interesat că pentru S.C. ROOFART S.R.L.  s-a elaborat documentația ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – „ZONA ACTIVITATI PRODUCTIVE” propus a fi realizat în comuna Ozun, sat Santionlunca, str. Principala nr. 111A.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Ozun, nr.75, judeţ Covasna de luni până vineri, între orele : 8,00-14,00.
Comentariile, observațiile și propunerile referitoare la documentația elaborată pot fi transmise la sediul Primăriei comunei Ozun, nr.75, judeţul Covasna de luni până vineri, între orele: 8,00-14,00. până la data de 11.03.2024
Dezbaterea publică va avea loc în data de 12.03.2024 ora 14.00 la sediul Primăriei Ozun.

ANUNȚ: PUZ „ZONĂ CASE DE VACANȚĂ” – Inițializare

Primăria Comunei Ozun anunţă publicul interesat asupra inițierii de către STANCA GEORGES CESAR și ALȚII  a documentației: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – „ZONĂ CASE DE VACANȚĂ” în comuna Ozun, sat  Lisnău Vale, extravilan.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Ozun, nr.75, judeţ Covasna de luni până vineri, între orele : 8,00-14,00. Comentariile, observațiile și propunerile referitoare la documentație pot fi trimise până la data de 04.03.2024 prin
– scrisori depuse la registratura Primăriei între orele 8-14 in zilele de lucru;
– adrese depuse prin email la adresa de email : primaria@ozun.ro
– transmiteri poştale pe adresa Primăriei, loc. Ozun, str. Gabor Aron nr. 75, cod poştal 527130, judeţul Covasna.”
Răspunsurile la observații transmise vor fi puse la dispoziția publicului până la 15 martie 2024.