ANUNȚ: PUZ „ZONĂ CASE DE VACANȚĂ” – Inițializare

Primăria Comunei Ozun anunţă publicul interesat asupra inițierii de către STANCA GEORGES CESAR și ALȚII  a documentației: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – „ZONĂ CASE DE VACANȚĂ” în comuna Ozun, sat  Lisnău Vale, extravilan.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Ozun, nr.75, judeţ Covasna de luni până vineri, între orele : 8,00-14,00. Comentariile, observațiile și propunerile referitoare la documentație pot fi trimise până la data de 04.03.2024 prin
– scrisori depuse la registratura Primăriei între orele 8-14 in zilele de lucru;
– adrese depuse prin email la adresa de email : primaria@ozun.ro
– transmiteri poştale pe adresa Primăriei, loc. Ozun, str. Gabor Aron nr. 75, cod poştal 527130, judeţul Covasna.”
Răspunsurile la observații transmise vor fi puse la dispoziția publicului până la 15 martie 2024.