Category Archives: hirek

Planuri Parcelare 2017.03.07

Primăria Comunei Ozun aduce la cunoştinţa persoanelor fizice şi juridice, deţinătoare de terenuri agricole de pe raza localităţii Lisnău Vale că au fost finalizate Planurile parcelare pentru terenurile agricole din extravilan.
Acestea sunt afișate la sediul Primăriei.
Eventualele contestații în scris pot fi depuse în scris la sediul Primăriei până în data de 24 martie 2017.

MADR PNDR 2014-2020

În scopul creșterii nivelului de absorbție al fondurilor alocate pentru măsurile de mediu și climă ale PNDR 2014-2020, MADR a elaborat documente de suport necesare informării fermierilor, beneficiari sau potențial beneficiari ai măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală.

Aceste informații se pot descărca accesând urmatorul link:

Documentele:

Ghidul_informativ_pentru_beneficiarii_masurilor_de_mediu_si_clima_PNDR_2014_2020.pdf

Ghid-informativ-MMC-zone-eligibile.xlsx

Brosura_Specii_de_plante_indicatoare_pentru_pajistile_cu_valoare_naturala_ridicata.pdf

Brosura_Specii_de_plante_utilizate_ca_indicatori_de_management_al_pajistilor.pdf