Daily Archives: 2022-03-23

ANUNȚ 2022.03.18 – Strategia de dezvoltare

 

Dezbaterea Publică

Dezbaterea Publică cu scopul elaborării Strategiei de dezvoltare a comunei Ozun pentru perioada 2021 – 2027.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administratia publică, cu modificările și completările ulterioare, administrația locală, a decis realizarea dezbaterii publice privind elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Ozun, pentru perioada 2021 – 2027.
Strategia de dezvoltare locală reprezintă unul dintre principalii factori care contribuie la stabilirea direcțiilor, proceselor de dezvoltare ale unei comunități, contribuind semnificativ la creșterea absorbției fondurilor europene nerambursabile, a capacității instituționale, la îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor și implicit va îmbunătăți șansele unei creșteri economice și sociale durabile, inteligente și incluzive. În esenţă, acest tip de strategie clarifică pe termen mediu şi lung care sunt direcţiile şi domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunităţii, de aceea dorim să reflecte cât mai fidel posibilitățile reale de dezvoltare ale comunei.
Strategia vizează întreaga populație. De aceea, considerăm că implicarea Dvs este necesară pentru a realiza analiza reală și actuală a situației de dezvoltare locală și pentru a planifica viitorul comunei.
Considerăm că implicarea dumneavoastră va contribui la furnizarea unui real și util instrument de planificare în vederea dezvoltării durabile a comunei Ozun.

De aceea așteptăm cu interes propunerile Dvs. de proiecte, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de strategie de dezvoltare până la data de 31.03.2022.

1. ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@ozun.ro
2. prin poștă sau curier rapid la adresa: Gábor Áron nr. 75, 527130, jud. Covasna
3. personal, la sediul primăriei: str. Gábor Áron nr. 75, 527130, jud. Covasna.

Primar,
ec. Bordás Enikő