Daily Archives: 2022-03-29

ANUNȚ: 2022.03.29

Comuna Ozun, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aduce la cunoştinţă publică, iniţiativa Primarului Comunei Ozun, doamna Bordás Enikő, privind elaborarea:

Proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu- Gheorghe cu comuna Reci, comuna Ozun, comuna Chichiș, comuna Ilieni, comuna Arcuș, comuna Valea Crișului, comuna Ghidfalău, comuna Micfalău, comuna Bodoc, comuna Malnaș, comuna Bixad și comuna Moacșa, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ SEPSI”.

Textul complet al proiectului de hotărâre, al anexelor, precum şi al referatului de aprobare vor fi afişate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Comunei Ozun din data de 30.03.2022.
Cei interesaţi pot trimite/depune, în scris, până la data de 11.04.2022, orele 14, propuneri, sugestii, opinii la adresa/sediul Primăriei Comunei Ozun, nr. 75, cod poştal 527130, Comuna Ozun, satul Ozun, str. Gábor Áron, judeţul Covasna.