ANUNȚ: PUZ

Primăria Comunei Ozun anunţă publicul interesat că pentru

S.C. Selanite Imomb s.r.l. și S.C. Etinales Imob s.r.l. s-a elaborat documentația ,PLAN URBANISTIC ZONAL ,,ZONĂ REZIDENTIALA” propus a fi realizat în comuna Ozun, sat Bicfalau. Proiectul poate fi consultat la sediul Primăriei Ozun.
Comentariile, observațiile și propunerile referitoare la documentația elaborată pot fi transmise la sediul Primăriei comunei Ozun, nr.75, judeţul Covasna de luni până vineri, între orele : 8,00-14,00. până la data de 21.04.2023.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 24.04.2023 ora 14.00 la sediul Primăriei Ozun.

ANUNȚ: Ardere vegetație

Primăria Comunei Ozun avertizează cetățenii/fermierii de pe raza UAT Ozun că, arderea miriștilor, stufului și vegetației ierboase în scopul igienizării terenurilor, este strict interzisă.
Potrivit art. 94 alin. (1) lit. n) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația de a nu arde miriștile, turbăriile, litiera pădurii, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă.
Conform art. 96 alin. (3) pct. 16 din același act normativ, proprietarii și deținătorii de terenuri cu titlu sau fără titlu care înclacă prevederile legale, se sancționează cu amendă astfel:
– de la 7.500 lei la 15.000 lei, pentru persoane fizice;
– de la 50.000 lei la 100.000 lei, pentru persoane juridice.

Totodată, nerespectarea prevederilor sus menționate poate conduce la reducerea plăţilor sau excluderea de la plată a subvenției primite de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.).

ANUNȚ: Proiecte

Comuna Ozun anunţă concurs de finanțare a proiectelor pentru culte religioase, asociaţii şi fundaţii constituite conform legii cu sediul în comuna Ozun, pentru programele desfăşurate în anul 2023 în activităţi nonprofit de interes general, cultură, educaţie, sport, religie, precum și pentru organizarea manifestării Zilele Comunei Ozun, Zilele Recoltei. Beneficiarul trebuie să aibă o contribuție de 10% din valoarea totală a finanțării. Criteriul pentru organizarea manifestărilor este ca ONG-ul să aibă realizări semnificative în ultimii 2 ani pe plan cultural –educațional. Solicitanții trebuie să dovedească că au îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, a contribuției pentru asigurările sociale de stat precum și a impozitelor și taxelor locale.
Proiectele se depun până la data de 24.03.2023 orele 10.00. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Primăria Comunei Ozun, str. Gabor Aron, nr. 75., tel./fax: 0267/331002.
Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea VI-a, nr. 33/21.02.2023.

FORMULAR SOLICITARE SPRIJIN

ANUNȚ: Branșamente gaze

Având în vedere derularea investiției „Înființarea rețelei inteligente de distribuție de gaze naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale, Comuna Ozun, județul Covasna”
Atragem atenția locuitorilor din satele Ozun, Sântionlunca, Lisnău, Bicfalău și Lunca Ozunului, ca în cazul în care la aceeași nr. administrativ (nr. casă) locuiesc mai multe familii în imobile separate, locuitorii care doresc branșament separat la gaz, trebuie să depună o cerere scrisă la Primăria Comunei Ozun, până la data de 31.01.2023.

Primăria Comunei Ozun

ANUNȚ: PUZ ,,ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE”

Primăria Comunei Ozun anunţă publicul interesat,

că pentru CONDURACHE NELU s-a elaborat documentația ,PLAN URBANISTIC ZONAL ,,ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE” propus a fi realizat în comuna Ozun, sat Lisnău. Proiectul poate fi consultat la sediul Primăriei Ozun.
Comentariile, observațiile și propunerile referitoare la documentația elaborată pot fi transmise la sediul Primăriei comunei Ozun, nr.75, judeţul Covasna de luni până vineri, între orele: 8,00-14,00. până la data de 30.10.2023
Dezbaterea publică va avea loc în data de 02.11.2023 ora 14.00 la sediul Primăriei Ozun.

ANUNȚ: Ziua Recoltei

În data de 21 octombrie 2023, vom organiza Ziua Recoltei din Ozun. Acest eveniment este dedicat comunității locale și își propune să reunească locuitorii comunei printr-o activitate nu doar distractivă, ci și meșteșugărească. O parte importantă a acestui eveniment o reprezintă expoziția de produse.
Așadar, îi invităm pe locuitorii comunei, să participe și să își expună produsele proprii.
Intenția Dvs. de participare vă rugăm să anunțați, cel târziu până în data de 5 octombrie, prin telefon la numărul: 0267/331002, sau personal la sediul Primăriei Comunei Ozun, la d-na Murkuly Adél.