Monthly Archives: június 2014

Elkészültek a parcellázási rajzok

Felhivjuk mindazon természetes és jogi személyek figyelmét, akiknek/amelyeknek Uzon határában van mezőgazdasági területük, hogy elkészültek a parcellázási rajzok.
A mezőgazdasági területük kataszteri és jogi tisztázása végett kérjük, keressék fel 2014 június 25 és július 25 közötti időszakban UZON POLGÁRMESTERI HIVATALÁT.
Ügyfélfogadás hétfőtől csütörtökig 8,30-16,00 óráig.