Elkezdődött Uzon község ivóvíz rendszerének a kibővítési munkálata!

 

Amint már értesítettük a lakosságot, 2019 február 25-én került sor a kivitelezési szerződés aláírására  a Tricomserv KFT kereskedelmi társasággal, melynek értéke meghaladja az egy millió eurót.

A megkötött szerződés értelmében Uzon – Lisznyó, valamint Uzon – Bikfalva települések között ivóvízrendszer, illetve Lisznyó és Bikfalva összes utcájában vezetékes ivóvízhálózat lesz kiépítve.  A munkálatok ez év márciusában kezdődtek el Bikfalván.

 

         

Március 15. ünneplése községünkben!

 

Ez évben is megemlékeztünk március 15-én az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseiről és azok példaértékű tetteiről. Községünk településein belül Lisznyóban 11,00 órától, Bikfalván 13,00 órától, Szentivánlaborfalván 15,00 órától és végül Uzonban 17,00 órától került sor megemlékező koszorúzásokra. Az istentiszteletek és az ünnepi beszédek a református templomokban hangzottak el, kivétel Szentivánlaborfalva, ahol az unitárius templomban gyűlt össze a szabadságharc hőseire megemlékezni kívánó gyülekezet. Az ünnepi rendezvényeken az érdekeltek székely zászlókat vihettek haza, ez által is támogatva magyarságukat, hogy maradjunk meg azoknak, akiknek szabadságáért 170 évvel ezelőtt őseink a vérüket ontották. Az alábbiakban képekben elevenítjük fel az eseményeket.


LISZNYÓ


 


BIKFLAVASZENTIVÁNLABORFALVAUZON


Egy gyümölcsfa a jövő nemzedékének

 

A Háromszéki Közösségi Alapítvány közösen  Uzon Község Polgármesteri Hivatalával az „Egy gyümölcsfa a jövő nemzedékének” elnevezésű program keretén belül őshonos gyümölcsfa csemetéket (alma, körte, szilva, meggy és cseresznye) biztosított ingyen azon polgárok számára, akik Uzon község valamely településén szeretnének egy új gyümölcsöskertet kialakítani vagy bővíteni a meglévő kertjüket facsemetékkel.

A csemeték szétosztására 2019 március 29-én került sor mindazon helyi lakosok között, akik igényüket kérés formájában jelezték március 25-ig a Polgármesteri Hivatal székhelyén.