Monthly Archives: november 2015

Anunț concurs proiecte pentru Asociații/Fundații 2015

Egyéb

A N U N Ț

Comuna Ozun anunţă concurs de proiecte pentru asociaţii şi fundaţii constituite conform legii şi culte religioase recunoscute conform legii, cu sediul în comuna Ozun, pentru programele desfăşurate în anul 2015 în domeniile cultural , sport respectiv sprijinul financiar acordat cultelor.
Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale, sportive şi religioase.
Mai multe informații găsiți AICI și la sediul primăriei comunei Ozun.