Daily Archives: 2022-02-11

ANUNȚ 2022.02.11 – Transparența decizională

Primăria comunei Ozun, în baza art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de hotărâre:

– Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Ozun a imobilului (teren) situat în Comuna Ozun, satul Bicfalău fn.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre se pot depune începând cu data de 11.02 – 21.02.2022, ora 8:00, la registratura Primăriei comunei Ozun sau pe adresa de e-mail primaria@ozun.ro.