Category Archives: Polgármesteri hivatal

Uzoni parcellák kitűzése 2014 szeptember

É R T E S Í T É S

AZ UZONI POLGÁRMESTERI HIVATAL A FÖLDTULAJDONOSOK TUDOMÁSÁRA HOZZA, HOGY  UZON HATÁRÁBAN 2014 SZEPTEMBER 1-ÉN MEGKEZDŐDIK A PARCELLÁK KITŰZÉSE.
A PROGRAMÁLÁS MEGTEKINTHETŐ A MELLÉKELT TÁBLÁZATBAN, VALAMINT TÉRKÉP FORMÁJÁBAN A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN.
KÉRJÜK, HOGY FELTÉTLENÜL JELENJENEK MEG A HELYSZINEN ÉS VEGYÉK BIRTOKBA A KITÜZÖTT PARCELLÁKAT VALAMINT A TÉRKÉPEKET , AMIT CSAK A HELYSZINEN TEHETNEK MEG.
BÁRMILYEN PANASZT,FELLEBEZÉST 2014 SZEPTEMBER 22 ÉS OKTÓBER 6 KÖZÖTT LEHET BENYUJTANI IRÁSBAN A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZÉKHELYÉN.

Programálási táblázat

Elkészültek a parcellázási rajzok

Felhivjuk mindazon természetes és jogi személyek figyelmét, akiknek/amelyeknek Uzon határában van mezőgazdasági területük, hogy elkészültek a parcellázási rajzok.
A mezőgazdasági területük kataszteri és jogi tisztázása végett kérjük, keressék fel 2014 június 25 és július 25 közötti időszakban UZON POLGÁRMESTERI HIVATALÁT.
Ügyfélfogadás hétfőtől csütörtökig 8,30-16,00 óráig.

A Sepsimagyarósi út aszfaltozása

 


Látványosan halad a Valdek Kft a Sepsimagyaróson áthaladó útnak az elkészítésével. Az augusztus közepén elkezdett munkálat nagy léptekben és látványosan haladt előre. Az útfelület gyalulása majd alapozása és az azt követő áteresztők cserélése után az aszfaltozás is elkezdődött.


Nagy öröm ez az alig száz főt számláló kis faluban, hiszen fennállásának létkérdése a jó infrastruktúra. A műútnak az elkészítése be fogja kapcsolni a kis falut a megyei forgalomba, többen keresik majd itt a hétvégi kikapcsolódást illetve állandó lakhelyeként is választhatják majd. Az Uzoni Polgármesteri Hivatal által megnyert projekt keretén belül még aszfalt burkolatot fog kapni a Liszyó és Bikfalva közötti útszakasz is.

 

 

VI. Uzon Községi Termésnapok – 2013

A hétvégén, sikeresen és eredményesen zajlott le az Uzonban hatodik alkalommal megszervezett termésnapok. Hála a viszonylagosan kedvező nyári időjárásnak volt is mit kiállítani. Szinte rekord méretű répával, krumplival meg tökkel büszkélkedhettek a község különböző szegleteiben tevékenykedő őstermelők.  A terménykiállításon kívül községen belüli és meghívott kézművesek is kiállították termékeiket.


A nyitóünnepségre szombaton 11 órakor került sor, ahol dr. Ráduly István polgármester, és a község vendégeként dr. Sümegi Zoltán, Tolna város polgármestere is megszólította az egybegyűlteket. A szorgalmas munka utáni megpihenésnek a fontosságáról, sikereinknek a méltó ünnepléséről valamint a mezőgazdaságban gyökerező hagyományaink megtartásáról beszéltek.


A nyitóbeszéd után kezdetét vette a kulturális programsorozat, amelyet az Atlantisz kulturális egyesületnek a gyerek fúvószenekara nyitott meg.  Volt kézműves foglalkozás gyerekeknek, asztali tenisz verseny illetve bemutatót tartott a Csere gyerek néptáncegyüttes. A mezőgazdászok érdeklődésére volt vetőmag illetve növényvédő szer bemutató a CHEMARK ROM KFT részéről.


A vasárnapi program Istentisztelettel kezdődött a református templomban. Ezt követően koszorúzás volt a központi parkban az Aradi Vértanúk emlékére ahol dr. Ráduly István polgármester az értékeinknek és szimbólumainknak a megtartásáról, de még inkább azoknak a bátor használatáról beszélt.  Hangsúlyozta az összefogásnak az erejét, pontosabban azt, hogy az állami megfélemlítés és koncepciós jellegű perek ma is léteznek, de nem szabad meghátrálni, hanem összefogással tömegesen kell fellépni identitásunkért, hiszen akkor nem tudnak megtorlásokkal élni velünk szemben.


Ezt követően a községi napokról elhalasztott, dr. Sümegi Zoltán, Tolna város polgármesterének a díszpolgárrá avatása következett. Uzon község tanácsosainak a társaságában vette át dr. Sümegi Zoltán az oklevelet és meghatódottan fejezte ki az Uzoni polgárok iránti elkötelezettségét, hozzátéve, hogy szívében mindig is Nagy Magyarország részeként tekint az erdélyi illetve székelyföldi magyarságra és ezáltal kötelességének érzi, hogy segítségére legyen a honfitársainak. A továbbiakban az Atlantisz fúvószenekar szórakoztatta a jelenlévőket valamint a szentivánlaborfalvi Székely István dalkör szolgált egy nótacsokorral.

XVIII. századi festett motívumok a Sepsimagyarósi Református Templomban

Köztudott volt Sepsimagyaróson az a tény, hogy 1954-55- ben barna olajfestékkel  lefestett padok és karzatok kazettáiban festett motívumok vannak, hiszen erős oldalfény mellett a körvonalak láthatóak voltak. A restaurálásnak a költségei miatt, és szakember hiányában nem volt mód a kazettáknak a restaurálására. Ez a jég megtört az idén, hiszen új magyarósi lakósként a sepsiszentgyörgyi születésű Sánta Ferenc restaurátor és képzőművész szakmai hozzáértésével és a Sepsimagyarósi Református Egyház részéről Deák Botond lelkész által benyújtott pályázat révén a Kovászna Megye Tanácsa támogatásával megkezdődött a régen várt feltárási munkálat.

 


Sánta Ferenc, aki egyébként Budapestről talált haza, elismert szakemberként végzett kő és festészeti restaurálást a Szépművészeti Múzeumon, Széchényi Fürdőn, a Szent István Bazilikán és a Győri Zsinagógán, amely épületek mind a világörökség részei. Amint kiderült, a sepsimagyarósi templom 1758-ban fejeződött be és a festett motívumok 1797-ben készültek egy időben az ólomkeretes ablakokkal. A sepsimagyarósi falunap elmaradt, de a magyarósi közösség fontosnak tartotta, hogy egy egyházi ünneppel tisztelje meg a feltárt motívumokat, ami azt kell, sugallja, hogy kultúránk és egyben népünk is képes átélni sötét korszakokat akár az 1797-ben festett gyönyörű virágminták az olajfesték alatt.


Az ünnepi istentiszteletet a rétyi Deák Botond református lelkész tartotta. Az ünnepélyen részt vett dr. Ráduly István, Uzon Község Polgármestere a falu lakósai és elszármazottjai társaságában. Az ünnepélyt egy állófogadás követte a kántori lakon a faluközösség és a Polgármesteri Hivatal részéről, illetve a meghívottakat egy ebéddel is megtisztelte Sánta Ferenc restaurátor.

 

A Polgármesteri Hivatal Munkálatai

A “külső” alkalmazottaknak azon fontos szerep jut a hivatal munkájábol, hogy elvégezzék a háttér munkát, azt, amit nem mindig látunk első látásra, amit általában kész ténynek veszünk. Azonban, annak érdekében, hogy tisztaság legyen a hivatal előtt, a szabadidő parkban illetve a sportcsarnokban nem kis háttér munkát kell elvégezni. Pár képpel szeretnénk szemléltetni a munkájukat, hogy Önök is bepillantást nyerhessenek a hivatal eme nem szembetűnő szegmensébe.

A “külső” alkalmazottak kézi vonóval kéregtelenítik a gömbfenyőt.

A munkatársaink a vízórák leolvasását illetve a kulturotthonban történő különböző berendezést végzik a fenti képeken.


Munkatársaink a szociális munkások segítségével végzik a közterület fentartást is.

A sportcsarnoknak a takarítása is a külső munkatársaink rendszeres feladata.

A tél folyamán a hótalanítás mellet a Polgármesteri Hivatal pincéjében dolgoztak a munkatársak, ahol egy protokoll helyiség lesz kialakítva.

A mezei utak karbantartása is prioritás a hivatal számára.

Feljavítás alá került a tűzoltó állomás épülete is.

A központi park is megujjul egy kis átfestés után.

Polgármesteri köszöntő

Tisztelettel és szeretettel várjuk Uzon községben!

Ezzel a honlappal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Ön megismerje földrajzi környezetünket, kultúránkat, népi hagyományainkat és szokásainkat, színes programjainkat és szolgáltatásainkat, valamint a gazdasági befektetési lehetőségeket.

Kovászna megye legnagyobb községe, mely hét faluból tevődik össze (Uzon, Szentivánlaborfalva, Lisznyó, Bikfalva, Uzonfűzes, Lisznyópatak, Sepsimagyarós), a Keleti-Kárpátok déli csoportjához tartozó Brassói-medencében, Alsóháromszék délkeleti peremén, Sepsiszentgyörgytől 9 km, Brassótól 27 km és Kovásznától 30 km -re helyezkedik el.

Községünk falvainak zöme régi település, ugyanis Uzon, Szentiván, Lisznyó és Bikfalva nevét már az 1332 -es pápai tizedlajstromban megtaláljuk.

Településeink sokszínűségének egyedi és különleges harmóniái, egyházi és kulturális értékei, néprajza (népművészet és a folklór) egymást kiegészítve a tarka és izgalmas természetvédelmi tájaival, festői környezeteivel minden látogatónak, vendégnek változatos és tartalmas időtöltési lehetőségeket nyújtanak.

Érdemes felkeresni községünk falvait, megismerni és tapasztalni az itt élők konyhaművészetét és vendégszeretetét, majd gyalogosan vagy akár kerékpárral bebarangolni a környező természetvédelmi tájakat, hol zavartalanul megfigyelheti és tanulmányozhatja a természet szépségeit a maga gazdag növény és állatvilágával, érezheti és élvezheti a friss, tiszta levegőt, a nyugalmat, az erdők csendjét, a patakok csobogását.

Az erre járó pénzügyi vagy szakmai befektető, községünk kiváló stratégiai helyzetén túlmenően, Önkormányzatunk teljes körű infrastrukturális támogatását, valamint megfelelő minőségű és mennyiségű humán erőforrást használhat fel az itt elindított vállalkozása felfuttatásához.

Ehhez kívánok Önnek erőt és egészséget. Induljon velünk útra először képzeletben !

Reméljük, a leírtakkal kedvet teremtettünk Önnek Uzon község felkeresésére, és hamarosan vendégként s majd barátként, vagy akár befektetőként is üdvözölhetjük.

Találkozzunk Uzon községben!

Üdvözlettel: dr. Ráduly István

Uzon község polgármestere