Monthly Archives: szeptember 2017

Pályázat civil szervezetek számára 2017 (II)

Uzon Község Tanácsa pályázatot hirdet a községben működő  civil  szervezetek számára a 2017 –es év hátralevő részében megrendezendő kulturális   rendezvényekre  :  Kulturális napok Uzonban, Sepsimagyarósi Falunapok.
Minden pályázat esetében szükséges, elszámolandó önrész a megítélt összeg legkevesebb tíz százaléka.
A kulturális rendezvényekre azok a non –profit civilszervezetek jelentkezhetnek akik az elmúlt 2 évben   kulturális téren jelentős  megvalósításokat értek el.  A pályázatok leadási határideje 2017 szeptember 22  10.00 óra.
Érdeklődni  az uzoni polgármesteri hivatal székhelyén vagy a 0267/331002 –es telefonon lehet.

Könyvtár

 

Erdélyi Lajos Uzon Községi Könyvtár 


 

ERDÉLYI LAJOS, a magyar nyelvtudomány lelkes és komoly törek­vésű munkása volt. 1871-ben született a háromszéki Uzonban; egyetemi tanulmányait a kolozsvári egyetemen végezte, mint SZINNYEI JÓZSEF, majd HALÁSZ IGNÁC tanítványa. 1898-ban sub auspiciis regis doktorrá avatták.

Egyetemi tanulmányai elvégzése után előbb a kolozsvári és sepsiszentgyörgyi,majd a budapesti református főgimnáziumban tanított. Csakhamar az Állami Polgáriskolai Tanárképző Főiskolára került, ahol egy negyedszázadon áttanította a magyar nyelvtudományt. Németországban és Finnországban volt tanulmányúton.  1908-ban a budapesti egyetem bölcsészeti karán magántanár, ugyancsak 1908-tól az Erzsébet-nőiskola tanárképzőjének tanára. Jelentősebb dolgozatai a nyelvjárások tanulmányozása és a mondattan köréből valók.  Fő műve Az összevont mondat modern szempontból (Bp., 1898); A Halotti Beszéd mint nyelvjárási emlék (Bp., 1915); A régi magyar irodalom történetéhez a nyelvjárások alapján (Bp., 1929); Magyar nyelvi tanulmányok (I-III. Bp.–Pécs, 1926-1930).

1908-ban a budapesti egyetem bölcsészeti kara magántanárrá képesí­tette a nyelvjárástan és mondattan tárgykörből, 1929-ben a rendkívüli tanári címmel tüntette ki.

 

KÖNYVTÁROS:   NÉMETH TÍMEA BARBARA

CÍM:  527130 UZON, KOSSUTH LAJOS ÚTCA, 364 SZÁM, KOVÁSZNA MEGYE

TELEFON:  0742774508