Daily Archives: 2020-03-10

Újabb 15 utca kerül korszerűsítés alá Uzon községben!

 

2020 március 4.-én a Polgármesteri Hivatalban került sor, annak a román kormány által finanszírozott és községünk által elnyert projekt kivitelezési szerződésének aláírására, mely a helyi érdekű utak modernizálását érinti Uzon községben. A fenti projekt községünk mind a hét települését érintő községi utakat (DC 16A, DC 26B, DC 27, DC 27B, DC 34A), illetve településenként egy vagy több utca korszerűsítését is magába foglal (összesen 10 utca).

A szerződés értéke több mint 9 millió lej, a munkálatok e hónapban kezdődnek el és 2021 decemberében határidősek. Ezen projekt munkálatainak kivitelezését a sepsiszentgyörgyi Valdek Impex KFT kereskedelmi társaság nyerte el.

A hamarosan kivitelezésre kerülő községi utak és utcák korszerűsítése, együtt a már munkálatok alatt álló többi 12 utcával, nagymértékben hozzájárulnak községünk modern arculatának a kialakításához.