All posts by UzonUser

COVID-19 ÉRTESÍTÉSEK

Măsuri dispuse de ANSVSA pentru perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale:

 

 

Recomandări privind aplicarea unor măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu COVID-19 la nivelul unităților de vânzare cu amănuntul

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentară(ANSVSA) a elaborat și transmis către Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor(DSVSA) județene, instrucțiuni care detaliază recomandările privind aplicarea unor măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu COVID-19 la nivelul unităților de vânzare cu amănuntul înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, în incinta cărora au acces consumatorii.

Recomandările se referă la respectarea anumitor reguli stricte de igienă de către personalul lucrător, inclusiv cu privire la echipamentul de protecție, implementarea planului de curățare și dezinfecție, precum și accesul consumatorilor în unităților de vânzare cu amănuntul înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.

Un element important în ceea ce privește accesul consumatorilor în aceste unități, este reprezentat de faptul ca operatorii economici să implementeze proceduri, astfel încât să fie respectată distanța socială minimă de 1,5 m stabilită de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU). Totodată, au fost elaborate recomandări privind fluxul de personal în cazul piețelor agro-alimentare pentru a fi implementate de persoanele responsabile cu administrarea acestora.

De asemenea, în contextul Sărbătorilor Pascale și al evoluției situației generate de COVID-19, ANSVSA a transmis instrucțiuni la DSVSA județene, prin care s-a acordat posibilitatea crescătorilor de ovine care se află la distanțe mari de un abator autorizat sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor sau de un centru amenajat temporar de către primării/prefecturi pentru sacrificarea mieilor în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, de a sacrifica mieii în fermă/exploatație în anumite condiții, după cum urmează:

  1. La nivelul fermei/exploatației trebuie să fie asigurate facilități, astfel încât să fie respectate regulile generale și speciale de igienă, bunăstarea animalelor și eliminarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman, astfel încât procesul de sacrificare a mieilor să nu compromită siguranța cărnii și a organelor;

  2. Controlul stării de sănătate a animalelor, respectiv efectuarea examenului ante-mortem de către un medic veterinar oficial;

  3. Verificarea respectării regulilor de bunăstare a animalelor în timpul sacrificării;

  4. Efectuarea examenului post-mortem al cărnii și organelor de către un medic veterinar oficial;

  5. Verificarea eliminării subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman;

  6. Verificarea condițiilor de depozitare și comercializare a cărnii de miel;

  7. Respectarea distanței minime sociale stabilită de de CNSSU.

În ceea ce privește carnea de miel rezultată din sacrificarea mieilor în fermă/exploatație în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, precizăm că aceasta nu poate fi livrată către alte unități din domeniul alimentar înregistrate/autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, ci va fi comercializată direct către consumatorii finali.

Servicicul Comunicare și Logistică Documentară

Posted in Comunicate 2020

Az új típusnyilatkozat !

2020 március 26.-án az országos Stratégiai kommunikációs csoport közleményében egy ÚJ TIPUSÚ NYILLATKOZATOT hozott nyilvánosságra (csatolva), amelyet Uzon község minden lakosa a mai nap folyamán (2020 március 27.-én) megtalál otthonuk postaládájában.

Kérünk mindenkit, hogy az esetleges birság elkerülése érdekében, a mai naptól az új nyomtatványt használják.

Amennyiben a típusnyilatkozatban felsorolt bármely ok miatt kénytelenek vagyunk elhagyni lakhelyeinket (a nap bármely órájában), mindenképpen legyen nálunk személyazonossági igazolványunk a fent említett saját felelőségre kitöltött nyilatkozattal együtt.

A 65 év felettiek kizárólag 11-13 óra között járhatnak ki, és csak a fent említett okok miatt. A 65 év felettiek a megadott időszakon kívül is kijárhatnak, amennyiben munkába mennek, vagy mezőgazdasági tevékenységeket látnak el.

Amennyiben nincs lehetőségünk kinyomtatni, az ellenőrző szervek elfogadják a kézzel írott nyilatkozatot is!

Kérjük maradjanak otthonaikban és vigyázzanak úgy maguk mint családtagjaik egészségére!

forrás: https://www.mai.gov.ro/actualizarea-modelului-declaratiei-pe-proprie-raspundere/

Tipusnyilatkozat!


Amennyiben 2020.március 25.-ével kezdődően a típusnyilatkozatban felsorolt bármely ok miatt kénytelenek vagyunk elhagyni lakhelyeinket (a nap bármely órájában), mindenképpen legyen nálunk személyazonossági igazolványunk a fent említett saját felelőségre kitöltött nyilatkozattal együtt.

A 65 év felettiek kizárólag 11-13 óra között járhatnak ki, és csak a fent említett okok miatt. A 65 év felettiek a megadott időszakon kívül is kijárhatnak, amennyiben munkába mennek, vagy mezőgazdasági tevékenységeket látnak el.

Amennyiben nincs lehetőségünk kinyomtatni, az ellenőrző szervek elfogadják a kézzel írott nyilatkozatot is!

   

Március 15. ünneplése községünkben – 2020

 

Figyelembe véve a korona vírus által okozott és kialakult helyzetet, elkerülve a nagyobb létszámú összejövetelek alkalmából fennálló fertőzésveszélyt, a Polgármesteri Hivatal vezetősége a mai nap folyamán elhelyezte a hősök tiszteletére felállított emlékműveknél és kopjafáknál a kegyelet-koszorúját. Hőseinkre való megemlékezés elsősorban a szívünkben és lelkünkben kell történjen, a virágok és virágkoszorúk elhelyezését bármikor megtehetjük.

Hőseink most azt kívánják tőlünk, hogy a kialakult helyzetben is megálljuk a helyünket, védjük önmagunkat, családtagjainkat és közösségünket a koronavírus fertőzésétől.

Bikfalva

 

Lisznyó

 

Szentivánlaborfalva

Újabb 15 utca kerül korszerűsítés alá Uzon községben!

 

2020 március 4.-én a Polgármesteri Hivatalban került sor, annak a román kormány által finanszírozott és községünk által elnyert projekt kivitelezési szerződésének aláírására, mely a helyi érdekű utak modernizálását érinti Uzon községben. A fenti projekt községünk mind a hét települését érintő községi utakat (DC 16A, DC 26B, DC 27, DC 27B, DC 34A), illetve településenként egy vagy több utca korszerűsítését is magába foglal (összesen 10 utca).

A szerződés értéke több mint 9 millió lej, a munkálatok e hónapban kezdődnek el és 2021 decemberében határidősek. Ezen projekt munkálatainak kivitelezését a sepsiszentgyörgyi Valdek Impex KFT kereskedelmi társaság nyerte el.

A hamarosan kivitelezésre kerülő községi utak és utcák korszerűsítése, együtt a már munkálatok alatt álló többi 12 utcával, nagymértékben hozzájárulnak községünk modern arculatának a kialakításához.

 

Advent ünneplése községünkben – 2019 Uzon

 

 Az Adventi koszorú készítése a központi parkban


 

                   

   

 


Advent első vasárnapja – 2019.12.01


 

  

   


Advent második vasárnapja – 2019.12.08


 

      

     

 


Advent harmadik vasárnapja – 2019.12.15


 

     

     


Advent negyedik vasárnapja – 2019.12.22


 

    

    

    

     

                                             
                                                                  Köszönjük, hogy együtt ünnepelhettünk!

Bikfalvi Kulturális Központ avatása 2019

 

 

2019 október 18-án, 16 órai kezdettel került sor a Bikfalvi Kultúrális Központ avatására. A régi kultúrotthon 2006-os katasztrofális állapotának feljavítása érdekében az Uzoni Polgármesteri Hivatal 2006 és 2015 között, több kisebb és nagyobb rehabilitációs munkálatot végzett a helyi költségvetésből.

Az épület helyreállítási munkálatai közé tartoztak a kultúrotthon ablakainak kicserélése, mosdók kialakítása, parketta csere és további kisebb javítási munkálatok elvégzése.

2015 áprilisában az Országos Befektetési Alapnál elnyert 1,8 millió lej értékű pályázat alapján kezdetét vette a régi kultúrotthon épületének teljes felújítási és kibővítési munkálatai.

A közbeszerzés kiírását követően az Aurora Construct nevezetű Buzău megyei cég jelentkezett és a munkát 1,3 millió lejért vállalta s végezte el.

A Kulturális Központ épülete földszintjén van kialakítva a kultúrotthon terme, a férfi és női öltözők, mosdók és kazánház. A kialakított és bővített tetőtérben kapott helyett a konferencia terem, a Bikfalvi közbírtokosság, az adminisztráció, a faluképvédelmi iroda, kelléktár, mellékhelyiségek, valamint a képzőművészet és a népimesterségek élőműhelyei (keramikusok, textil- és nemeztermékek előállítói, hangszer- és játékkészítők, faragók, stb).

A kulturális központ legfontosabb tevékenységei közé tartoznak a hagyományos népimesterségek és a képzőművészet széleskörű ápolása, valamint Bikfalva és környékének kulturális fellendítése és fenntartása.

 

Intézmény vezetők és az alsóháromszéki polgármesterek találkozója – Bikfalván

 

2019 október 17-én került sor a dekoncentrált intézmények vezetői és az alsóháromszéki polgármesterek találkozójára, amely 13,00 órától a felújított bikfalvi kultúrotthon konferenciatermében került megszervezésre.

A napirendi pontok között szerepelt: a dekoncentrált intézmények és az önkormányzatok közötti felmerült kérdések megvitatása, valamint a 2019 november 10.-i elnöki választásokkal kapcsolatos aktuális kérdések megbeszélése.