Category Archives: mind

Vagyon és érdeknyilatkozatok

UZONI TERMÉSNAPOK

UZONI TERMÉSNAPOK

SZOMBAT

09.00 – Minifoci bajnokság – Szabadidő központ

10.00 – Termésnapok megnyitója – Sportpálya

11.00 – Kézműves foglalkozások gyerekeknek – Sportpálya

13.00 – Asztaltenisz bajnokság – Ifi Ház

17.00 – Megemlékezés az aradi vértanukra, istentisztelet, utána koszorúzás a központi parkban

19.00 – MÁGA ZOLTÁN hegedűművész koncertje – Református templom

 

VASÁRNAP

10.00 – Szentmise – Katolikus templom

11.30 – Az ATLANTISZ Fúvószenekar és Mazsorett csoport valamint az uzoni Hagyományőrző huszárok felvonulása

15.00 – Baranta bemutató – Sportpálya

17.00 – Uzoni „Csere Táncegyüttes” előadása – Sportpálya

18.00 – A szentivánlaborfalvi „Székely István” férfi dalárda előadása

19.00 – ANGIE – Koncert

Költségvetés

 


2020

proiect buget pe anul 2020

 


2019

Bilant la 30.09.2019
Cont exec chelt la 30.09.2019
Cont rezultat la 30.09.2019
Cont exec venit la 30.09.2019
Plati restante trim.III 30.09.2019
Indicatori Decembrie 2019

Bilant la 30.06.2019
Cont exec chelt la 30.06.2019
Cont rezultat la 30.06.2019
Cont exec venit la 30.06.2019
Plati restante trim.II 30.06.2019

Bilant la 31.03.2019
Cont exec chelt la 31.03.2019
Cont rezultat la 31.03.2019
Cont exec venit la 31.03.2019
Plati restante trim.I 31.03.2019

Aprobarea Bugetului general pe anul 2019 HCL
Bugetul local detaliat pe capitole subcapitole si paragrafe pe anul 2019
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole subcapitole si paragrafe pe anul 2019
Program investitii 2019

 


2018

Bilant Decembrie 2018
Cont Rezultat Decembrie 2018
Cont Executie Venituri Decembrie 2018
Cont Executie Cheltuieli Decembrie 2018
Plati restante Decembrie 2018
Plati restante centralizat Decembrie 2018
Indicatori Decembrie 2018
Registrul datoriei publice locale Decembrie 2018

Bilant Septembrie 2018
Cont Rezultat Septembrie 2018
Cont Executie Venituri Septembrie 2018
Cont Executie Cheltuieli Septembrie 2018
Plati restante Septembrie 2018
Indicatori Septembrie 2018

Bilant Iunie 2018
Cont Rezultat Iunie 2018
Cont Executie Venituri Iunie 2018
Cont Executie Cheltuieli Iunie 2018
Plati restante Iunie 2018
Indicatori Iunie 2018

bilant la 31.03.2018
cont exec chelt la 31.03.2018
cont rezultat la 31.03.2018
copnt exec venit la 31.03.2018
Indicatori trim.I 31.03.2018

Aprobarea Bugetului general pe anul 2018 HCL 17
buget general 2018
buget initial 2018
program investitii 2018

Program investitii 2018
Proiect Buget 2018
Proiect plan de achizitie 2018
Strategia achizitiilor publice 2018

 


2017

Evidenta datoriei publica Decembrie 2017
Bilant Decembrie 2017
Cont Rezultat Decembrie 2017
Cont Executie Venituri Decembrie 2017
Cont Executie Cheltuieli Decembrie 2017
Plati restante Decembrie 2017
Indicatori Decembrie 2017

Bilant Septembrie 2017
Cont Rezultat Septembrie 2017
Cont Executie Venituri Septembrie 2017
Cont Executie Cheltuieli Septembrie 2017
Plati restante Septembrie 2017
Indicatori Septembrie 2017

Bilant Iunie 2017
Cont Rezultat Iunie 2017
Cont Executie Venituri Iunie 2017
Cont Executie Cheltuieli Iunie 2017
Plati restante Iunie 2017
Indicatori Iunie 2017

Bilant Martie 2017
Cont Rezultat Martie 2017
Cont Executie Venituri Martie 2017
Cont Executie Cheltuieli Martie 2017
Plati restante Martie 2017
Indicatori Martie 2017

Strategia achizitiilor publice 2017
Plan de achizitie 2017
Buget local cheltuieli 2017
Buget local venituri 2017
Buget general 2017
Programul de investitii publice 2017
Proiect buget anul 2017
Proiect program investitii pe anul_2017

 


2016

Bilant Decembrie 2016
Cont Rezultat Decembrie 2016
Cont Executie Venituri Decembrie 2016
Cont Executie Cheltuieli Decembrie 2016
Plati restante Decembrie 2016
Indicatori Decembrie 2016
Evidenta datoriei publica Decembrie 2016

Bilant Septembrie 2016
Cont Rezultat Septembrie 2016
Cont Executie Venituri Septembrie 2016
Cont Executie Cheltuieli Septembrie 2016
Plati restante Septembrie 2016

Bilant Iunie 2016
Cont Rezultat Iunie 2016
Cont Executie Venituri Iunie 2016
Cont Executie Cheltuieli Iunie 2016
Plati restante Iunie 2016

Bilant Martie 2016
Cont Rezultat Martie 2016
Cont Executie Venituri Martie 2016
Cont Executie Cheltuieli Martie 2016
Plati restante Martie 2016

Program de investitii 2016
Buget Local Cheltuieli 2016
Buget Local Venituri 2016
Buget Venituri Proprii 2016

Proiect Buget 2016
Program de investitii publice pe anul 2016

 


2015

Registrul Datoriei Publice Decembrie 2015

Bilant Decembrie 2015
Cont Rezultat Decembrie 2015
Cont Executie Venituri Decembrie 2015
Cont Executie Cheltuieli Decembrie 2015
Plati restante Decembrie 2015

Bilant Septembrie 2015
Cont Rezultat Septebrie 2015
Plati restante Septembrie 2015
Cont Executie Cheltuieli Septembrie 2015
Cont Executie Venituri Septembrie 2015
Indicatori Septembrie 2015

Bilant Iunie 2015
Cont Rezultat Iunie 2015
Plati restante Iunie 2015
Cont Executie Cheltuieli Iunie 2015
Cont Executie Venituri Iunie 2015
Indicatori Iunie 2015

Bilant Martie 2015
Cont Rezultat Martie 2015
Plati restante Martie 2015
Cont Executie Cheltuieli Martie 2015
Cont Executie Venituri Martie 2015
Indicatori Martie 2015

Buget 2015

 


2014

Registrul Datoriei Publice Decembrie 2014
Bilant Decembrie 2014
Cont Rezultat Decembrie 2014
Plati restante Decembrie 2014
Cont Executie Cheltuieli Decembrie 2014
Cont Executie Venituri Decembrie 2014
Indicatori Decembrie 2014

Bilant Septembrie 2014
Cont Rezultat Septembrie 2014
Plati restante Septembrie 2014
Cont Executie Cheltuieli Septembrie 2014
Cont Executie Venituri Septembrie 2014
Indicatori Septembrie 2014

Bilant Iunie 2014
Cont Rezultat Iunie 2014
Plati restante Iunie 2014
Cont Executie Cheltuieli Iunie 2014
Cont Executie Venituri Iunie 2014
Indicatori Iunie 2014

Bilant Martie 2014
Cont Rezultat Martie 2014
Plati restante Martie 2014
Cont Executie Cheltuieli Martie 2014
Cont Executie Venituri Martie 2014
Indicatori Martie 2014

Buget 2014
Lista investitii 2014

 


2013

Bilant decembrie 2013
Indicatori decembrie 2013
Plati Restante decembrie 2013

Plati Restante decembrie 2013
Registrul datoriei publice locale 2010
Registrul datoriei publice locale 2011
Registrul datoriei publice locale 2012
Registrul datoriei publice locale 2013

Bilant septembrie 2013
Contul de executie cheltuleili septembrie 2013
Contul de executie venituri septembrie 2013
Cont rezultat septembrie 2013
Indicatori septembrie 2013
Plati Restante septembrie 2013

Bilant iunie 2013
Contul de executie cheltuleili iunie 2013
Contul de executie venituri iunie 2013
Cont rezultat iunie 2013
Indicatori iunie 2013
Plati Restante iunie 2013

Bilant martie 2013
Contul de executie cheltuleili martie 2013
Contul de executie venituri martie 2013
Cont rezultat martie 2013
Indicatori martie 2013
Plati Restante martie 2013

Buget general consolidat 2013-2016
Buget local 2013
Buget din venituri proprii si subventii 2013
Plan de achizitii 2013
Proiect buget 2013

 


2012

Contul de executie 31.12.2012
Cont exec. venituri 31.12.2012
Bilant 31.12.2012
Cont rez. 31.12.2012
Indicatori 31.12.2012
Plati Restante Decembrie 2012

Bilant 30 septembrie 2012
Cont exec. chelt 30 septembrie 2012
Cont exec. venituri 30 septembrie 2012
Cont rez. 30 septembrie 2012
Indicatori 30 septembrie 2012

Bilant 30 iunie 2012
Cont exec. chelt 30 iunie 2012
Cont exec. venituri 30 iunie 2012
Cont rez. 30 iunie 2012

Bilant 31 martie 2012
Cont exec. chelt 31 martie 2012
Cont exec. venituri 31 martie 2012
Cont rez. 31 martie 2012

Buget initial 2012
Buget initial pe sectiuni 2012
Buget venituri proprii si subventii 2012
Buget venituri proprii si subventii pe sectiuni 2012
Buget centralizat al creditelor externe 2012

 


2011

Bilant 31.12.2011
Buget local 2012
Cont rezultat 31.12.2011
Cont_ex chlet 31.12.2011
Cont_vex 31.12.2011
Indicatori 2011

Cont venit 30.06.2011
Cont chelt 30.06.2011
Cont de rezultat 30.06.2011
Bilant 30.06.2011

Bilant 31.03.2011
Cont de rezultat 31.03.2011
Cont_ex2 31.03.2011
Cont_vex2 31.03.2011

Bilant 2010
Cont de rezultat 2010
Cont_ex chelt 2010
Cont_vex 2010

Buget initial
Buget initial pe sectiuni
Buget venituri proprii si subventii

Tanácshatározat

JUDEŢUL COVASNA
COMUNA OZUN

TERENURI AGRICOLE

Comisia locală a comunei Ozun pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, întrunită în şedinţa ordinară din data de 20 decembrie 2010,
analizând unele cereri depuse în baza Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietăţii si justiţiei, precum si unele masuri adiacente,
în baza prevederilor:
– Legii 18/1991 privind fondul funciar, cu modificările şi completările ulterioare,
– Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 5 din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile si funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin HG nr. 890 /2005,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Ca urmare a finalizării clarificării situaţiei juridice a terenurilor agricole de pe raza satului Măgheruş,Comisia Locală a comunei Ozun începe procedura de emitere a Fişelor de punere în posesie pentru persoanele care nu Titlu de Proprietate,dar au o adeverinţă emisă în baza Legii nr.18/1991 pentru suprafaţa de teren stabilită în proprietate ( conform anexelor la Legea nr.18/991 sat Măgheruş), şi folosesc netulburat terenurile pentru care sunt îndreptăţiţi,conform anexei nr.1 la prezenta.

Art. 2. Pentru finalizarea Lg.18/1991 se stabileşte amplasament pentru o suprafaţă de 10.58 ha pentru persoane trecute pe anexa satelor aparţinătoare comunei Ozun conform tabel anexă nr.2,şi începe procedura de emitere a Fişelor de punere în posesie pentru Titlu de Proprietate.
Persoanele interesate vor fi anunţate în scris, se procedează la întocmirea fişelor de punere în posesie în cazul acceptării amplasamentelor oferite.

Art.3.(1)Ca urmare a finalizării clarificării situaţiei existente,Comisia Locală a comunei începe procedura de emitere a Fişelor de punere în posesie pentru o suprafaţă de 46,83 ha teren persoanelor care nu au Titlu de Proprietate,dar sunt înscrise pe anexa nr.39 lista de despăgubiri în baza Legii nr.1/2000 conform anexei nr.3
(2)Lista de despăgubiri în baza legii nr.1/2000 se modifică prin scoaterea persoanelor/micşorarea cvantumului de despăgubiri conform anexei nr.3 la prezenta.

Art.4.Comisia Locală a comunei Ozun propune spre validare Comisiei Judeţene de aplicare al legiilor fondului funciar a cererilor persoanelor care nu au Titlu de proprietate,dar folosesc netulburat terenurile pentru care sunt îndreptăţiţi,şi au depus cereri în baza Legii nr.247/2005 conform anexei nr.4.la prezenta.
Art.5.Comisia Locală stabileşte amplasament şi începe emiterea Fişei de punere în posesie pentru suprafaţa de 2,00 ha teren agricol conform Sentinţei Civile nr.379/1997 trecut pe anexa nr.5. la prezenta.

Art.6.În urma remăsurărilor s-a constatat că parcela nr.cad.748/1/3 înscris pe Titlul de proprietate nr.3747/19697 eliberat numitei Gaspar J Maria pentru o suprafaţă de 0,58 ha în realitate parcela are o suprafaţă de 0,1965 ha.
Comisia locală stabileşte amplsament pentru suprafaţa lipsă de 0,3835 ha în Tarla 107 Parcela nr.cad.1178/4 şi începe procedura de emitere a Fişei de punere în posesie şi corectarea Titlului de proprietate nr.3747/19697.

Persoanele interesate vor fi anunţate în scris,şi se procedează la întocmirea fişelor de punere în posesie în cazul acceptării amplasamentelor oferite.

Art.7.Persoanele nemulţumite de prevederile prezentei,în termen de 10 zile de la afişare/primirea corespondenţei,pot depune contestaţie la comisia locală.

Art.8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează preşedintele şi secretara Comisiei.

Ozun,la 20 dec.2010

Preşedinte, Secretar,
Lect. univ. dr. Ráduly István Aczél Melinda Cecília

___________________________________________________

MEMBRII:
Murkuly Adél _____________ SzaszMihaly ——————-
Szabó Lenke _____________ Abraham Csaba ————–
Szabó Lenke _____________ Danko Eva ————————

Pályázatok

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

 

Uzon Község Tanácsa pályázatot hirdet a község területén működő törvényesen megalakult és bejegyzett egyesületek és alapítványok és a törvény által elismert egyházak számára a 2011.05.01. és 2011.12.30. között zajló művelődési, oktatási-tudományos, sport és szabadidős programokra, az egyházközségek, faluközösségek támogatására, valamint az ifjúsági szervezetek programjaira.

Érdeklődni, valamint pályázati űrlapot igényelni az Uzoni Polgármesteri Hivatalnál lehet.

A pályázati űrlap letölthető a Közösségi élet – Pályázatok menüből.