XVIII. századi festett motívumok a Sepsimagyarósi Református Templomban

Köztudott volt Sepsimagyaróson az a tény, hogy 1954-55- ben barna olajfestékkel  lefestett padok és karzatok kazettáiban festett motívumok vannak, hiszen erős oldalfény mellett a körvonalak láthatóak voltak. A restaurálásnak a költségei miatt, és szakember hiányában nem volt mód a kazettáknak a restaurálására. Ez a jég megtört az idén, hiszen új magyarósi lakósként a sepsiszentgyörgyi születésű Sánta Ferenc restaurátor és képzőművész szakmai hozzáértésével és a Sepsimagyarósi Református Egyház részéről Deák Botond lelkész által benyújtott pályázat révén a Kovászna Megye Tanácsa támogatásával megkezdődött a régen várt feltárási munkálat.

 


Sánta Ferenc, aki egyébként Budapestről talált haza, elismert szakemberként végzett kő és festészeti restaurálást a Szépművészeti Múzeumon, Széchényi Fürdőn, a Szent István Bazilikán és a Győri Zsinagógán, amely épületek mind a világörökség részei. Amint kiderült, a sepsimagyarósi templom 1758-ban fejeződött be és a festett motívumok 1797-ben készültek egy időben az ólomkeretes ablakokkal. A sepsimagyarósi falunap elmaradt, de a magyarósi közösség fontosnak tartotta, hogy egy egyházi ünneppel tisztelje meg a feltárt motívumokat, ami azt kell, sugallja, hogy kultúránk és egyben népünk is képes átélni sötét korszakokat akár az 1797-ben festett gyönyörű virágminták az olajfesték alatt.


Az ünnepi istentiszteletet a rétyi Deák Botond református lelkész tartotta. Az ünnepélyen részt vett dr. Ráduly István, Uzon Község Polgármestere a falu lakósai és elszármazottjai társaságában. Az ünnepélyt egy állófogadás követte a kántori lakon a faluközösség és a Polgármesteri Hivatal részéről, illetve a meghívottakat egy ebéddel is megtisztelte Sánta Ferenc restaurátor.