Daily Archives: 2014-03-10

Fazakas Sándor – csontfaragó

mobil: 0756849904

Szentivánlaborfalva 73

Innovatív módon alkotja meg a használati tárgyakat csontból és szaruból, mindig keresve az új megoldásokat.

Az általános iskolát Szentivánlaborfalván végezte, majd a sepsiszentgyörgyi bútorgyárban kezdett dolgozni. Három évig inas iskolába járt és Kálnokra is az inasiskola oktatójához magánképzésre. Mivel a csontfaragás inkább keresett volt mind a fafaragás, ezért 1990 után magán iparengedélyjel műfajt váltott. Hét évig a mai Kós Károly iskolában tanította a fafaragást. Annak ellenére, hogy akadnak nehézségek, egy fiatalos és optimista lendülettel végzi a munkáját.


 

Pál János – amatör festő

Gyerekkori álma szerint detektív szeretett volna lenni. Azonban amikor 1989-ben a katonaságnál kiderült ez a vágya, osztályellenségnek vélték és durva megtorlásokkal megtörték testileg és lelkileg majd betegnyugdíjazták.

Manapság háztáji gazdálkodással foglalkozik, és természetesen szabad idejében alkot. Különböző témájú festményeket fest és saját zenét is szerez. Dobol és elektromos orgonán is játszik. Számos kiállítása volt már Bikfalván. A bikfalvi napokra rendszerint kiállításokat szervez alkotásaiból.

 

Szabó Imre – amatör festő

Első szakmája a fémiparban van. Az egykori Uzoni Szeszgyárban dolgozott és onnan nyugdíjazták. A közéletből is kiveszi a részét. A református egyház főgondnoka, megyebírója és mind e mellett amatőr festő is. Habár nem vallja magát festőnek, többször is volt kiállítása a községben, és ismerősöknek is ajándékozott festményeket. A festményeinek számát 50-60-ra becsüli. Véleménye szerint csak pihenten és ihlettel lehet alkotni aminek belülről kell jönnie.

 

Péter Alpár – vizuális művész

www.peteralpar.ro

Több mint tíz éve foglalkoztat a háromdimenziós tér, mint a művészet megnyilvánulási helyszíne. Először zárt tereket installáltam be, és az átformált térben hajtottam végre performanceokat. Ahogy ez a folyamat egy sajátos szellemi úttá nemesedett számomra, úgy tágult a tér, és átlépve a kiállító terek hűvös eleganciáját kiléptem a természetbe. A művész mikrokozmosza találkozik és megnyilvánul a végtelen makrokozmoszban.

Sánta Ferenc – festő, szobrász, restaurátor

email: melaszurej@gmail.com

mobil: (004) 0734155470

Ki is Sánta Ferenc?

Festő. Jó festő. Sepsiszentgyörgyi. De hol végzett? Nem végzett főiskolát. Tehát amatőr? Nem, nem amatőr. Honnan tud így festeni? Belső kényszerből, nemes indíttatásból, már-már földöntúli megszállottsággal. Mert a hit nála festményekben ölt testet. Hite pedig mély, szilárd és tántoríthatatlan, akárcsak biztos, lendületes ecsetkezelése, kifinomult színérzéke, a részletek tudatos mellőzésével kialakított lényeglátása. A festés technikáját meg lehet és meg is kell tanulni. De nem lehet megtanulni azt, ami nélkül ez a technika hideg, üres és tartalmatlan eszköz marad csupán, bármennyire bravúrosan alkalmazzák is. Mert a művészi érzékenység, a formák, színek iránti különleges vonzódás született adottság. Ebből pedig Sánta Ferencnek a szokásosnál több jutott. Innen a tematikának a szokványostól élesen elkülönülő, sajátos megközelítése, a vallásos tárgyú festmények egyedi hangvétele.

Németh Júlia (műkritikus)

 

 

 

Kiállítások

Csoportos kiállítások:

– Edinburgh (Skócia) – 1991 dec.

– Kovászna – 1992 (Kőrösi Csoma Sándor Emlékmúzeum)

– Sepsiszentgyörgy – 1992. 07.16. – „Tetemrehívás” (Gyárfás Jenő Képtár)

– Ann Art Performance Days3 – 1992. júl.(Szent Anna tó)

– Sepsiszentgyörgy – 1994. júl. – Medium 3

– Budapest – 1994 – „Sepsiszentgyörgyi Műhely” címmel (Vármegye Galéria)

– Kovászna – 1997.04.11. -„A Fa”(megnyitja Starmüller Géza)

– Székesfehérvár – 1998

– Kézdivásárhely – 1998.10.10. (Vigadó Művelődési Ház)

– Kovászna – 2000 – „Az idő arcai, Kövek”

Egyéni kiállítások:

– Sepsiszentgyörgy – 1993.06.01. – Akvarell (S. F. és Czintos László; Sugás áruház Belvedere Galériában, megnyitja Veress Gerzson);

– Sepsiszentgyörgy – 1997.09.18. (Kultúrpalotában); 2001

– Budaörs – 1994, jótékonysági kiállítás (Jókai Mór Művelődési Központ, megnyitja Dr. Surján László és Dr. Losonczi Miklós), (Oktogon Bank Galéria)

– Budapest – 1995 (Virányosi Közösségi Ház – Galéria)

– Baden (Ausztria) – 1995 (családi tárlat)

– Illyefalva– 1996 (Kida Központ)

– Kolozsvár – 1997.09.13 – 1997.09.26. („Kegyelem”– Szent Mihály Római Katolikus Nőszövetség Szentegyház utcai székhelye; megnyitja Murádin Jenő, Starmüller Géza, méltatja Németh Júlia műkritikus)

– Kolozsvár – 1998.09.25. – 1998.10.09. (Akvarell – Szent Mihály Római Katolikus Nőszövetség Szentegyház utcai székhelye)

– Kolozsvár – 1998.09.26. – 1998.10.17. („Isten kezében” – olajfestmények és installációk – a Külső Ref. Egyházmegye Esperesi Hivatalának Gy. Szabó Béla Galériájában)

– Illyefalva – 2001.06.06. – (Rusztika Ház)

– Kovászna – 2001.09.30. – 2001.10. 6. – „Ébresztő” – (Háromszék, Gazda József)

– 105-ös Galéria (Sepsiszentgyörgy) – állandó kiállítás

– Tiszadob – 2002 (Andrássy Kastély)