Monthly Archives: február 2022

Pályázati felhívás 2022

Uzon Község Tanácsa pályázatot hirdet a községben törvényesen bejegyzett civil szervezetek, egyházak számára a 2022–es évben zajló programokra a következő témakörökben : művelődés, egyház, sport, kultúra, közérdekű tevékenységek, valamint a megrendezésre kerülő kulturális rendezvény : Uzon Községi Napok.

Minden pályázat esetében szükséges, elszámolandó önrész a megítélt összeg legkevesebb tíz százaléka.
A kulturális rendezvényre azok a non –profit civilszervezetek jelentkezhetnek akik az elmúlt 2 évben kulturális téren jelentős megvalósításokat értek el. A pályázó szervezetnek bizonyítania kell, hogy nincs tartozása az állami és helyi költségvetésbe, illetve ki van fizetve a társadalombiztosítási járulék.

A pályázatok leadási határideje 2022. március 30. – 10.00 óra.
Érdeklődni az uzoni polgármesteri hivatal székhelyén vagy a 0267/331002 –es telefonon lehet.
A felhívás megjelent Románia Hivatalos Közlönye VI . részének, 39. számában, 2022 február 25 –én.

uzoni palyazati urlap 2022

MEGHÍVÓ: 2022.02.14 – Falugyűlésre

Tisztelt polgárok,
Uzon község Polgármesteri Hivatala tudomásukra hozza, hogy az Országos INGYENES kataszteri és telekkönyvezési program keretén belül, községünkben elkezdődött az ingatlanok feltérképezése.
Ebből kifolyólag a Polgármesteri Hivatal falugyűlést szervez a község minden településén a lakosság tudósítása céljából, amelyen részt vesznek a kivitelező CAR TOP KFT valamint a Kovászna Megyei Kataszteri Hivatal képviselői is.

ANUNȚ 2022.02.11 – Transparența decizională

Primăria comunei Ozun, în baza art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de hotărâre:

– Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Ozun a imobilului (teren) situat în Comuna Ozun, satul Bicfalău fn.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre se pot depune începând cu data de 11.02 – 21.02.2022, ora 8:00, la registratura Primăriei comunei Ozun sau pe adresa de e-mail primaria@ozun.ro.