Category Archives: hirek

KÖZÉRDEKŰ HÍRDETÉS

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy kezdetét vette a népszámlálás önkitöltős és az asszisztált önkitöltés szakasza.

A 2022 március 14. és május 15. közötti periódusban, az uzoni polgármesteri hivatal székhelyén, hétköznaponként 8:00 – 18:00 óra között, valamint szombaton 9:00 – 13:00 óra között, minden személy egy számlálóbiztos segítségével töltheti ki a rá és családjára vonatkozó kérdőíveket a települési összeírópont által biztosított táblagépen.
FONTOS, hogy minden családtagtól legyen személyi szám, azaz CNP!

Érdeklődni lehet a következő telefonszámokon: 0757978438 , 0720530693

HÍRDETÉS: 2022.03.18 – Fejlesztési stratégia

 

Nyilvános vita

Nyilvános vita Uzon község 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiájának kidolgozása céljából.
A 52/2003. számú törvény előírásai szerint, a közigazgatásban a döntéshozatal átláthatóságáról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a helyi önkormányzat úgy határozott, hogy nyilvános vitát tart Uzon község Helyi Fejlesztési Stratégiájának a 2021-2027 közötti időszakra történő kidolgozásával kapcsolatban.
A Helyi Fejlesztési Stratégia az egyik fő tényező, amely hozzájárul egy közösség irányvonalainak, fejlesztési folyamatainak kialakításához, jelentősen hozzájárulva a vissza nem térítendő európai források felhasználásához, az intézményi kapacitás növeléséhez, az állampolgárok szolgáltatásainak javításához, ezáltal elősegítve a gazdasági és társadalmi növekedést. Ez a fajta stratégia lényegében közép- és hosszú távon tisztázza, hogy melyek azok az irányok, területek, amelyek felé irányul a közösség fejlesztési törekvése.
A stratégia a teljes lakosságot célozza meg. Ezért az Ön bevonását szükségesnek tartjuk a helyi fejlesztési helyzet valós és aktuális elemzésének elvégzéséhez, a község jövőjének megtervezéséhez.
Hiszünk abban, hogy az Ön részvétele valódi és hasznos tervezési eszközt biztosít Uzon község fenntartható fejlődéséhez.

Ezért várjuk projekt javaslatait, ajánlás értékű véleményét a fejlesztési stratégia tervezetével kapcsolatban 2022.03.31-ig.

1. elektronikus üzenetként a primaria@ozun.ro e-mail címen
2. postai úton vagy futárszolgálattal: Gábor Áron utca 75 szám, 527130, Kovászna megye
3. személyesen, a polgármesteri hivatalban: Gábor Áron utca 75 szám, 527130, Kovászna megye.

ec. Bordás Enikő,
Polgármester

Pályázati felhívás 2022

Uzon Község Tanácsa pályázatot hirdet a községben törvényesen bejegyzett civil szervezetek, egyházak számára a 2022–es évben zajló programokra a következő témakörökben : művelődés, egyház, sport, kultúra, közérdekű tevékenységek, valamint a megrendezésre kerülő kulturális rendezvény : Uzon Községi Napok.

Minden pályázat esetében szükséges, elszámolandó önrész a megítélt összeg legkevesebb tíz százaléka.
A kulturális rendezvényre azok a non –profit civilszervezetek jelentkezhetnek akik az elmúlt 2 évben kulturális téren jelentős megvalósításokat értek el. A pályázó szervezetnek bizonyítania kell, hogy nincs tartozása az állami és helyi költségvetésbe, illetve ki van fizetve a társadalombiztosítási járulék.

A pályázatok leadási határideje 2022. március 30. – 10.00 óra.
Érdeklődni az uzoni polgármesteri hivatal székhelyén vagy a 0267/331002 –es telefonon lehet.
A felhívás megjelent Románia Hivatalos Közlönye VI . részének, 39. számában, 2022 február 25 –én.

uzoni palyazati urlap 2022

MEGHÍVÓ: 2022.02.14 – Falugyűlésre

Tisztelt polgárok,
Uzon község Polgármesteri Hivatala tudomásukra hozza, hogy az Országos INGYENES kataszteri és telekkönyvezési program keretén belül, községünkben elkezdődött az ingatlanok feltérképezése.
Ebből kifolyólag a Polgármesteri Hivatal falugyűlést szervez a község minden településén a lakosság tudósítása céljából, amelyen részt vesznek a kivitelező CAR TOP KFT valamint a Kovászna Megyei Kataszteri Hivatal képviselői is.