HÍRDETÉS: Avar égetés

Uzon Község Polgármesteri Hivatala figyelmezteti a polgárokat/gazdálkodókat, hogy az avar, a nád és a füves növényzet higiéniai célú elégetése szigorúan tilos.
A 94. cikk (1) bekezdés n) pontja szerint a környezetvédelemről szóló, módosított és kiegészített 195/2005. sz. sürgősségi kormányrendelet értelmében, a természetes és jogi személyeknek tilos égetni az avart, a tőzeget, az erdei alomot, nádat, bokrot és más lágyszárú növényzetet.
A 96. cikk (3) bekezdésének 16. pontja értelmében, jogszabályi rendelkezéseket megsértő tulajdonosok és földtulajdonosok jogcímmel vagy jogcím nélkül, pénzbírsággal sújtandók az alábbiak szerint:
– 7.500 lej és 15.000 lej között, magánszemélyek esetében;
– 50 000 lejtől 100 000 lejig a jogi személyek esetében.

Ugyanakkor a fenti rendelkezések be nem tartása a kifizetések csökkentéséhez vagy a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségtől (A.P.I.A.) kapott támogatás kifizetéséből való kizáráshoz vezethet.

HÍRDETÉS: Pályázat

Uzon Község Tanácsa pályázatot hirdet a községben törvényesen bejegyzett civil szervezetek, egyházak számára a 2023–as évben zajló programokra a következő témakörökben : művelődés, egyház, sport, kultúra, közérdekű tevékenységek, valamint a megrendezésre kerülő kulturális rendezvények : Uzon Községi Napok, Termés Napok.
Minden pályázat esetében szükséges, elszámolandó önrész a megítélt összeg legkevesebb tíz százaléka.
A kulturális rendezvényre azok a non –profit civilszervezetek jelentkezhetnek akik az elmúlt 2 évben kulturális téren jelentős megvalósításokat értek el. A pályázó szervezetnek bizonyítania kell, hogy nincs tartozása az állami és helyi költségvetésbe, illetve ki van fizetve a társadalombiztosítási járulék.
A pályázatok leadási határideje 2023. március 24. – 10.00 óra.
Érdeklődni az uzoni polgármesteri hivatal székhelyén vagy a 0267/331002 –es telefonon lehet.
A felhívás megjelent Románia Hivatalos Közlönye VI . részének, 33. számában, 2023 február 21 –én.

uzoni palyazati urlap

HÍRDETÉS: Földgáz csatlakozás

Tekintettel az “Intelligens földgázelosztó hálózat, csatlakozások és földgázellátás kiépítése Uzon községben” elnevezésű beruházásra.
Felhívjuk azon uzoni, szentivánlaborfalvi, lisznyói, bikfalvi, uzonfüzesi lakosok figyelmét, ahol egy házszám alatt több család is lakik, de külön ingatlanban, és szeretnének külön csatlakozást a gázhálózatra (külön minden házra), ezzel kapcsolatosan kérést kell letenni írásban a Polgármesteri Hivatalba, 2023 január 31–ig.

Uzoni Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS: Buszjárat

Uzon község polgármesteri hivatala felhívja Sepsimagyarós, és Lisznyó lakosainak figyelmét, hogy azokon a heteken, amikor iskola program van, minden szerdán buszjárat indul Sepsimagyarósról Sepsiszentgyörgyre a következő program szerint:

09:30 – Sepsimagyarós
09:40 – Lisznyó
10:00 – Sepsiszentgyörgy

Visszafele :
16:15 – Sepsiszentgyörgy (a Codreanu sofőriskola udvaráról)
16:35 – Lisznyó
16:45 – Sepsimagyarós