KÖZÉRDEKŰ HÍRDETÉS

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy kezdetét vette a népszámlálás önkitöltős és az asszisztált önkitöltés szakasza.

A 2022 március 14. és május 15. közötti periódusban, az uzoni polgármesteri hivatal székhelyén, hétköznaponként 8:00 – 18:00 óra között, valamint szombaton 9:00 – 13:00 óra között, minden személy egy számlálóbiztos segítségével töltheti ki a rá és családjára vonatkozó kérdőíveket a települési összeírópont által biztosított táblagépen.
FONTOS, hogy minden családtagtól legyen személyi szám, azaz CNP!

Érdeklődni lehet a következő telefonszámokon: 0757978438 , 0720530693

HÍRDETÉS: 2022.03.18 – Fejlesztési stratégia

 

Nyilvános vita

Nyilvános vita Uzon község 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiájának kidolgozása céljából.
A 52/2003. számú törvény előírásai szerint, a közigazgatásban a döntéshozatal átláthatóságáról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a helyi önkormányzat úgy határozott, hogy nyilvános vitát tart Uzon község Helyi Fejlesztési Stratégiájának a 2021-2027 közötti időszakra történő kidolgozásával kapcsolatban.
A Helyi Fejlesztési Stratégia az egyik fő tényező, amely hozzájárul egy közösség irányvonalainak, fejlesztési folyamatainak kialakításához, jelentősen hozzájárulva a vissza nem térítendő európai források felhasználásához, az intézményi kapacitás növeléséhez, az állampolgárok szolgáltatásainak javításához, ezáltal elősegítve a gazdasági és társadalmi növekedést. Ez a fajta stratégia lényegében közép- és hosszú távon tisztázza, hogy melyek azok az irányok, területek, amelyek felé irányul a közösség fejlesztési törekvése.
A stratégia a teljes lakosságot célozza meg. Ezért az Ön bevonását szükségesnek tartjuk a helyi fejlesztési helyzet valós és aktuális elemzésének elvégzéséhez, a község jövőjének megtervezéséhez.
Hiszünk abban, hogy az Ön részvétele valódi és hasznos tervezési eszközt biztosít Uzon község fenntartható fejlődéséhez.

Ezért várjuk projekt javaslatait, ajánlás értékű véleményét a fejlesztési stratégia tervezetével kapcsolatban 2022.03.31-ig.

1. elektronikus üzenetként a primaria@ozun.ro e-mail címen
2. postai úton vagy futárszolgálattal: Gábor Áron utca 75 szám, 527130, Kovászna megye
3. személyesen, a polgármesteri hivatalban: Gábor Áron utca 75 szám, 527130, Kovászna megye.

ec. Bordás Enikő,
Polgármester

Pályázati felhívás 2022

Uzon Község Tanácsa pályázatot hirdet a községben törvényesen bejegyzett civil szervezetek, egyházak számára a 2022–es évben zajló programokra a következő témakörökben : művelődés, egyház, sport, kultúra, közérdekű tevékenységek, valamint a megrendezésre kerülő kulturális rendezvény : Uzon Községi Napok.

Minden pályázat esetében szükséges, elszámolandó önrész a megítélt összeg legkevesebb tíz százaléka.
A kulturális rendezvényre azok a non –profit civilszervezetek jelentkezhetnek akik az elmúlt 2 évben kulturális téren jelentős megvalósításokat értek el. A pályázó szervezetnek bizonyítania kell, hogy nincs tartozása az állami és helyi költségvetésbe, illetve ki van fizetve a társadalombiztosítási járulék.

A pályázatok leadási határideje 2022. március 30. – 10.00 óra.
Érdeklődni az uzoni polgármesteri hivatal székhelyén vagy a 0267/331002 –es telefonon lehet.
A felhívás megjelent Románia Hivatalos Közlönye VI . részének, 39. számában, 2022 február 25 –én.

uzoni palyazati urlap 2022

MEGHÍVÓ: 2022.02.14 – Falugyűlésre

Tisztelt polgárok,
Uzon község Polgármesteri Hivatala tudomásukra hozza, hogy az Országos INGYENES kataszteri és telekkönyvezési program keretén belül, községünkben elkezdődött az ingatlanok feltérképezése.
Ebből kifolyólag a Polgármesteri Hivatal falugyűlést szervez a község minden településén a lakosság tudósítása céljából, amelyen részt vesznek a kivitelező CAR TOP KFT valamint a Kovászna Megyei Kataszteri Hivatal képviselői is.

ANUNȚ 2022.02.11 – Transparența decizională

Primăria comunei Ozun, în baza art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de hotărâre:

– Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Ozun a imobilului (teren) situat în Comuna Ozun, satul Bicfalău fn.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre se pot depune începând cu data de 11.02 – 21.02.2022, ora 8:00, la registratura Primăriei comunei Ozun sau pe adresa de e-mail primaria@ozun.ro.

Romániába való belépéshez szükséges formanyomtatvány

2021. december 20-ától a Romániába való belépéshez szükséges digitális formanyomtatvány a következő weboldalon érhető el: https://plf.gov.ro/

https://youtu.be/03NbiFgkp4k

Ki tölti ki a Romániába való belépéshez szükséges formanyomtatványt?
Minden olyan személy aki belép Románia területére és repülővel, vonattal, közúti vagy folyami járművel közlekedik.

 

Hol érhető el a digitális belépési formanyomtatvány?
A digitális formanyomtatványt elektronikusan lehet létrehozni a https://plf.gov.ro platformon, amelyet a           Különleges Távközlési Szolgálat (STS) fejlesztett ki az Egészségügyi Minisztérium feltételei szerint.
A formanyomtatvány kiállításához előbb be kell jelentkezni egy e-mail címmel, amelyre a felhasználó kap egy hozzáférési linket. Ez követően ki kell tölteni az űrlapot a kért adatokkal, ahhoz hasonlóan, ahogyan az EU-s Covid-igazolvány esetében is történt.

 

Mikor kell kitölteni a formanyomtatványt?
A nyomtatványt legtöbb 24 órával a Romániába való belépés előtt, illetve a határátlépést követő 24 órán belül kell kitölteni. Az űrlap kitölthető elektronikusan mobiltelefonról, táblagépről vagy számítógépről, és nem kell kinyomtatni.

 

Mi történik azokkal az állampolgárokkal, akik formanyomtatvány nélkül érkeznek a határhoz?
A határátkelőhelyekre formanyomtatvány nélkül érkező személyeknek 24 órán belül ki kell tölteniük az űrlapot. A digitális belépési űrlap kitöltésének elmulasztása 2000-től 3000 lejig terjedő bírsággal sújtható.

 

Ki ellenőrzi a formanyomtatványt?
Az országba való belépéskor a személyazonossági igazolvány/útlevél ellenőrzése után a határrendőrség számítógépes rendszere jelzi, hogy a személy kitöltötte-e a nyomtatványt.

 

Ha egy család több tagja együtt utazik, mindannyiuknak ki kell tölteniük a formanyomtatványt?
Ha egy család tagjai együtt utaznak, egy felnőtt kitöltheti a nyomtatványt az összes családtagra vonatkozóan.

 

Kiskorúak is kitöltik             az űrlapot?
A Románia területére belépő kiskorúak esetében a szülőnek, gyámnak vagy törvényes képviselőnek kell kitöltenie a nyomtatványt.

 

Milyen adatokat kell megadni az űrlapon?
1.   A személyi számot (CNP) és egyéb utazási adatokat a román személyazonossági igazolvánnyal utazó állampolgárok számára.
2.   Az útlevél- vagy személyazonossági kártya adatait, azok számára, akik nem román személyazonossági igazolvánnyal utaznak.
A közlekedési eszközre vonatkozó információk a menetjegyen vannak feltüntetve.

 

Be kell írnom az összes országot, amelyen áthaladtam?
A nyomtatványba meg kell jelölni a célországot, ahová utazunk, valamint azokat az országokat, amelyeken az elmúlt 14 napban áthaladtunk. Valótlan adatok megadása az űrlapon a Büntető Törvénykönyv rendelkezései szerint büntetendők.

 

Mi történik, ha hibát követtem el a formanyomtatvány kitöltésekor?
A mentés után az űrlap nem módosítható. Ha frissíteni szeretné az űrlapon szereplő adatokat, akkor töltse ki újra, és mentse el.
Az országunkba való belépéskor kitöltött összes űrlapot megtekintheti az alkalmazás “Nyomtatványok listája” menüpontjában.

 

Mi történik az kitöltött űrlapokkal?
A nyomtatvány segíti az egészségügyi személyzetet a járványügyi vizsgálatok elvégzésében és a lakosság érdekében történő egészségügyi intézkedések meghozatalában.
A nyomtatványon szereplő adatok alapján a közegészségügyi igazgatóság könnyebben azonosíthatja és veheti fel a kapcsolatot azokkal a személyekkel, akik utazás közben SARS-CoV-2 vírussal fertőzött állampolgárral kerültek kontaktusba.

 

Hol tárolják az űrlapon szereplő adatokat?
Minden űrlapot a román állam kommunikációs infrastruktúrájában tárolnak. Az adatokat fizikailag és jogilag védik, és nem adják át harmadik félnek.

 

Ki férhet hozzá az űrlapra bevezetett személyes adatokhoz?
Az űrlapra bevezetett adatokhoz csak a közegészségügyi igazgatóságok felhatalmazott munkatársai férhetnek hozzá, és ezek kizárólag járványügyi vizsgálatok lebonyolítására használhatók fel.
Az STS biztosítja a digitális belépési űrlapok kiállítására szolgáló informatikai rendszer különleges kiberbiztonsági intézkedéseit.

 

Hogyan tölthetem ki az űrlapot, ha nincs e-mail címem?
Azok, akik nem rendelkeznek e-mail címmel, rokonokhoz vagy közeli, megbízható személyekhez fordulhatnak, hogy kitöltsék ki az űrlapot személyes adataikkal.